Löften till föräldrar sveks

Åsa Eriksson Gustafsson, Marcus Glantz, Ann-Sofie Sundholm, Lotta Hagström och Elzbieta Araste tycker att kommunen måste ge klara besked om Stensötans framtid och sätta in snabba åtgärder.
Åsa Eriksson Gustafsson, Marcus Glantz, Ann-Sofie Sundholm, Lotta Hagström och Elzbieta Araste tycker att kommunen måste ge klara besked om Stensötans framtid och sätta in snabba åtgärder.
Den provisoriska förskolan.
Den provisoriska förskolan.
Stensötans förskola fick utrymmas i februari när skolan vattenskadades.

Nu har föräldrarna med barn på förskolan tröttnat på de tillfälliga lokalerna och kommunens oklara besked.

Trafikbruset från den närliggande vägen ligger som en matta över den lilla skolgården där de yngsta barnen på Stensötans förskola numera brukar leka.

– Det här är ingen bra miljö för barn att leka i, säger Ann-Sofie Sundholm, mamma till Nellie, 2 år, och William 4, och visar gården vid Strandparksskolan, dit Stensötans förskola fick evakueras efter vattenskadan i februari.

Skolgården är asfalterad och i ett hörn står en ensam sandlåda, annars är det sparsamt med lekmöjligheter.

– Jag tycker hela tiden att barnen kommer hem med skrubbsår efter att ha ramlat, säger Elzbieta Araste.

Hon har nu tillsammans med andra föräldrar till barn på Stensötans förskola fått nog av situationen.

De är noga med att poängtera att personalen gör ett fantastiskt jobb, utifrån de förutsättningar som finns på skolan.

– Men de löften som kommunen gjorde, om att anpassa de tillfälliga lokalerna bättre och om att vi skulle få komma tillbaka till Stensötans tomt, har visat sig vara snömos, säger Ann-Sofie Sundholm.

I Strandparksskolans lokaler har Stensötans förskola fått dela upp sig på två olika byggnader, en för barn från 1–3 år och en för de äldre barnen.

I husen finns tre respektive fyra klassrum, och varje klassrum ska i praktiken fungera som fullvärdiga avdelningar. Till varje klassrum hör en toalett som delas på ungefär 17 barn, och personal.

– Det här är verkligen inte en bra miljö för vår son. Han har särskilda behov och behöver ljudvila. Varje dag kommer han hem väldigt trött, säger Marcus Glantz.

Även skolans rektor Lars Hultberg håller med om att de nuvarande lokalerna inte är bra.

– Jag är oerhört förvånad och glad över personalens och föräldrarnas tålamod. Men till slut går man ju på knäna. Miljön är dålig och inte anpassade för de yngre barnen, det är ingen lärande miljö, säger Lars Hultberg.

Färre föräldrar har sökt plats åt sina barn på Stensötans förskola, ungefär 30 färre än under vårterminen.

– Om jag hade ett litet barn och var förstagångsförälder, då skulle jag inte placera mitt barn här. Men därför har vi också jobbat hårt med det här för att hitta en lösning, säger Lars Hultberg.

Under våren 2012 presenterades två olika förslag för Stensötans framtid. Men båda förslagen skrotades. I november ska ett nytt förslag presenteras för politikerna.

Om det går i låshoppas Lars Hultberg att verksamheten kan vara tillbaka på Stensötans tomt, i paviljonger, till februari.

Enligt fastighetsdirektör Jenny Asmundsson kommer förslaget vara klart denna vecka.

– Vår målsättning är att vi ska flytta tillbaka verksamheten till den ordinarie förskoletomten, ­säger hon.