Löftet till förlamade Adam sveks när Solom sålde ut hemtjänsten

Adam Fabian, förlamad, Sollentuna
"Inget förändras för dig, sa de. Men sedan fick jag höra att Vårdstyrkan som tagit över all min personal inte skulle hjälpa mig."
När AB Solom överlät hemtjänsten i norra Sollentuna till privata Vårdstyrkan AB fick ryggmärgsskadade Adam Fabian i Norrviken flera löften att han skulle få behålla samma hjälp som tidigare, och även personalen som han kände väl sedan många år.
Men löftet var inget värt. Senare framkom att Vårdstyrkan inte hade tillstånd att utföra personlig assistans.

– Jag berättade om min situation för Vårdstyrkan innan de skulle ta över. De diskuterade med Solom och sedan garanterade de att all min service skulle fortsätta precis som förut. Tre veckor senare fick jag höra av tredje part att Vårdstyrkan inte hade tillstånd och inte skulle hjälpa mig. Detta efter att all personal som jag lärt känna hade förts över till dem. 25 års trygghet försvann på några dagar, säger Adam Fabian.

Han har en ryggmärgsskada efter en bilolycka och är förlamad från axlar och nedåt sedan 30 år. Innan Vårdstyrkan tog över fick Adam både hemtjänst och personlig assistans av personal från Solom.

Fick löfte om att få behålla sin personal

När det stod klart att hemtjänsten i Norrviken, Rotebro och Viby skulle tas över av privata Vårdstyrkan var Adam Fabian noga med att förklara sin situation.

– Några av dem som har hjälpt mig har jag känt i mer än 25 år. De har varit otroligt engagerade och de har varit en enorm trygghet för mig.

Adam Fabian, förlamad, Sollentuna

”De senaste åren har jag blivit sämre med lågt blodtryck. Jag kan tuppa av. Att ha personal som känner mig var en stor trygghet”, säger Adam Fabian.

Vårdstyrkan tog över personalen från Solom och lovade i ett mejl till Adam Fabian att ”vi fortsätter som vanligt med den hjälp du behöver och har beslut på” och att han skulle få behålla samma personal.

Tillstånd saknades för personlig assistans

Men så blev det inte. I stället fick Adam Fabian plötsligt veta att Vårdstyrkan inte kunde hjälpa honom då de inte hade tillstånd att utföra personlig assistans. Adam var Soloms ansvar igen, men personalen han hade haft hade redan flyttats över till Vårdstyrkan.

– Min trygghet rycktes bort. Att inte veta vem som kommer och vad den personen klarar av när jag till exempel får ett svimningsanfall där jag sitter i min rullstol eller när mitt blodtryck är så högt att jag behöver två personer som hjälper mig – det är skrämmande och deprimerande. Mitt liv är i kaos nu, säger Adam Fabian.

”För mig är det här katastrof”

Han frågar sig hur Vårdstyrkan kunde få avtalet för hemtjänst i en fjärdedel av kommunen trots att de inte hade tillstånd för LSS-tjänster och därför inte kunde hjälpa alla i området.

– Varför var det ingen öppen budgivning? Och varför fanns inget krav vid försäljningen att företaget som tog över måste ha de tillstånd som krävs? För mig är det här katastrof, och jag tänker på alla gamla som drabbas nu eller vid liknande utförsäljningar, säger Adam Fabian.

Vårdstyrkan fick inte vara underleverantör

Karin Bälter, verksamhetschef för hemtjänst i Vårdstyrkan AB, förklarar att Vårdstyrkan ville hjälpa Adam, men att det inte gick på grund av regelverket.

– Vi skulle ta över, men kunde inte. Vi fick inte heller vara underleverantör till Solom, det fanns ingen möjlighet.

Han fick löfte av er att få behålla personalen som han hade haft länge och som kände honom och hade kunskap om hans behov.

– Det blev ett missförstånd mellan oss och Solom. Det var inget ont uppsåt.

Hur är det möjligt att varken ni eller Solom kände till att ni inte hade tillstånd att utföra personlig assistans?

– Det kan man dividera om och det är lätt att vara efterklok. Vi hade inte all kunskap från början.

Andra regler i andra kommuner enligt Solom

Enligt AB Soloms vd Jane Lundström kan Vårdstyrkan AB gå in som underleverantör av personlig assistans i andra kommuner, men ”det visade sig” att andra regler gällde i Sollentuna.

– Man måste vara godkänd som utförare av kommunen för att få utföra personlig assistans här och då kunde inte Vårdstyrkans hemtjänstpersonal göra det. Nu är det personal från vår personliga assistans som utför det, så han fick byta personal, tyvärr blev det så.

Varför släppte ni i Solom hemtjänsten i norra Sollentuna?

– Vi är en stor utförare i Sollentuna och hade behov av att begränsa oss och fokusera på en mindre del.

Varför blev det ingen upphandling när ni överlät hemtjänsten i Rotebro, Viby och Norrviken till Vårdstyrkan?

– Hemtjänsten är inte upphandlad på det sättet utan det är Lagen om Valfrihet som styr och alla kunder kan välja mellan de utförare som är godkända av kommunen. När vi lämnade hemtjänsten i Rotebro och Norrviken ville vi att en utförare med gott renommé skulle ta över, säger Jane Lundström.

”Mitt liv har fått en dramatisk försämring”

Problemet för Adam Fabian är att den utföraren inte kunde ta över i hans fall, och därmed försvann på några dagar den trygghet och säkerhet som byggts upp under 25 års tid.

Adam Fabian, förlamad, Sollentuna

”Vårdstyrkan hade tagit över all min personal och till och fått mina nycklar – sedan ändrades allt”, säger Adam Fabian som bor i Norrviken.

– På den här korta tiden har det hänt åtta gånger att personalen inte dyker upp när de ska. Och det handlar inte bara om hemtjänst utan också om larmet och om krissituationer. Mitt liv har fått en dramatisk försämring och jag känner mig väldigt stressad. Solom och Vårdstyrkan hade sex månader på sig att förbereda skiftet här i Norrviken och så blev det så här – det är obegripligt, säger han.