Min lokala hjälte

Löftet: Fler poliser och mer trygghet i Solna

Pär Fridh, kommunpolis, Pehr Granfalk, Anders Rissel, polischef, och Samuel Klippfalk.
Pär Fridh, kommunpolis, Pehr Granfalk, Anders Rissel, polischef, och Samuel Klippfalk.
Fler poliser, insatser mot narkotika i Hagalund och bättre belysning i murriga tunnlar – där har ni staden och polisens löften för 2017.

Som en del i den nya polisorganisationens mål att komma närmre medborgarna ska lokala så kallade medborgarlöften ges varje år i kommunerna. För Solnas del har staden och lokalpolisen nu kommit överens om vilka fyra områden man ska fokusera på under 2017.

En lokal lägesbild baserad på brottsstatistik, medborgardialoger och en trygghetsundersökning från 2016 med svar från cirka 1300 Solnabor ligger till grund för löftena.

– Tryggheten ökar i Solnas alla stadsdelar och färre blir utsatta för mängdbrott. Men vissa platser upplevs som otrygga, det tar vi på allvar. Det handlar också om att skicka en signal om att ”det här är ingen bra grogrund för att hålla på med kriminalitet”, säger kommunstyrelseordförande Pehr Granfalk (M).

Ett löfte är att stärka upp med fler poliser på publika platser som Solna centrum.

– Om det står och hänger tio ungdomar vid tunnelbanan kan det upplevas som otryggt. Men har man hälsat på en polis som just gått förbi så skapar det en trygghet. Från och med nu och framåt kommer vi att ha fler poliser på de här platserna än tidigare, säger Anders Rissel, chef för lokalpolisområde Solna.

Ett annat löfte är polisiära punktinsatser i Hagalund, en stadsdel som sticker ut när det gäller upplevd otrygghet och vissa brott.

– Det finns en socioekonomisk faktor och ett antal kriminella individer som blir som motorer för narkotika och våld. Nu i februari kommer vi dra igång en insats mot narkotika och jobba uppsökande för att hitta ungdomar med den här problematiken, säger Anders Rissel.

Två löften rör stadsmiljön. Med logiken att mörka, smutsiga och nedklottrade platser uppmuntrar till brottslighet och gör folk otrygga ska Solna stad förbättra belysningen på vägar och i tunnlar och jobba mot nedskräpning. På platser där trafiken gör folk otrygga kan skyltar och farthinder vara exempel på åtgärder.

Trygghetsvandringar genomförs fyra gånger under 2017. Ett bra metod för att identifiera problem och otrygga platser, anser Samuel Klippfalk (KD), ordförande i trygghetsrådet.

– Olika aktörer som staden, polisen och Signalisten, kan fånga upp olika aspekter som leder till konkreta åtgärder, säger han.

Hur ska det gå med medborgarlöftena? Det ska Solnaborna kunna följa löpande, tanken är att staden och polisen ska informera resultaten av insatser. Inför 2018 skrivs nya löften.

Fakta

Här är löftena till Solnaborna

 

  • Trygghetsvandringar. Minst fyra vandringar, varav minst två kring Solna centrum/Hagalund ska genomföras.
  • Polisen ska regelbundet fotpatrullera på publika platser, som exempelvis Solna centrum.
  • Polisen ska genomföra minst två insatser med inriktning mot brottslighet i Hagalund.
  • Solna stad ska förbättra stadsmiljön med en rad åtgärder så som bättre belysning i tunnlar och jobba mot nedskräpning.

Utöver medborgarlöftena har Solna stad och polisen pekat ut ett antal områden där man ska jobba ihop för att minska brotten och öka tryggheten. Exempel är derbyn på Friends arena, brott i skolan och kring våldsbejakande extremism.