Löfven: ”Följer situationen minut för minut”

Riksdagshuset.
Riksdagshuset.
Rosenbad.
Rosenbad.
Statsminister Stefan Löfven (S).
Statsminister Stefan Löfven (S).
Statsminister Stefan Löfven (S) ser terrordåden i Bryssel som en ”attack mot det demokratiska Europa”.

– Regeringen följer situationen minut för minut, säger han i ett uttalande.

Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterar explosionerna i Bryssel på regeringens hemsida.

– Bryssel har drabbats av terrordåd och även om omfattningen inte är fullt känd så finns uppgifter om döda och skadade. Det är en attack mot det demokratiska Europa, säger han.

Regeringen följer händelseutvecklingen.

– Vi kommer aldrig att acceptera att terrorister angriper våra öppna samhällen. Regeringen följer situationen minut för minut. Vi underrättar oss om omfattningen av dåden och hur svenskar på plats berörs av händelserna, säger Stefan Löfven.

Det är oklart huruvida säkerheten kring regeringsbyggnader i Stockholm påverkas av dåden i Bryssel.

– Vi utvärderar hela tiden den eventuella hotbilden mot Regeringskansliet och anpassar vårt säkerhetsarbete utefter de bedömningar som görs. Däremot kan vi inte gå in på vilka åtgärder vi vidtar eller hur säkerhetsarbetet ser ut, säger Cajsa Holm, presskommunikatör på Regeringskansliet.

Hon kan inte heller säga om säkerheten kring statsministern eller övriga ministrar har höjts.

– Nej, jag kan inte säga om det har påverkat säkerhetsarbetet, vi uttalar oss generellt inte om det.

I november höjde Säkerhetspolisen, Säpo, terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala.

Men i början av mars sänkte man den till tre igen. Dåden i Bryssel ändrar inte den bedömningen.