Lokalbor tycker till om Kungsängens byggen

Margaretha Sjöberg och Ljubo Bubini är positiva till att det byggs fler bostäder.
Margaretha Sjöberg och Ljubo Bubini är positiva till att det byggs fler bostäder.
Upplands-Bro är en av Sveriges mest växande kommuner sett till antalet invånare. Många nybyggen kretsar kring Kungsängen, men vad tycker lokalborna egentligen om expansionen? Mitt i ställde frågan till människor i centrum.

Under 2017 antog kommun detaljplaner för 3 000 nya bostäder i hela Upplands-Bro. I framtiden kan centralorten Kungsängen komma att bli nästan dubbelt så stort, enligt planarkitekten Theodor Andrén som Mitt i intervjuade för en månad sedan.

Just nu byggs hundratals nya lägenheter längs Ringvägen och ett förslag om en ny stadsdel i Gröna dalen med bland annat femvåningshus ställs ut i kommunhuset. Men den största satsningen planeras norr om Kungsängen, där området Rankhus är tänkt att växa fram. Redan nästa år har kommunen som mål att börja bygga 2900 bostäder. Och det är bara första etappen.

– Jag tycker att det är bra att det byggs. Det behövs fler hus för familjer och inte bara nya lägenheter i centrum, säger Christina Hallgren i Kungsängen.

– Det är bra att det byggs. Folk måste ha någonstans att bo. Det bästa är om det blir lite av varje, både hus och lägenheter. Men det var synd att de byggde höghuset precis framför min bostad, säger Ljubo Bubini och skrattar.

– Jag är positiv till att de bygger i Gröna dalen. Det var bra att kommunen hörsammade vissa synpunkter. Det nya förslaget med färre bostäder är bättre, säger Margaretha Sjöberg i Kungsängen.

– Jag tycker inte om förslaget i Gröna dalen. Framför allt inte flerfamiljshusen, säger Einar Hed i Kungsängen.