Kulturlivet i kris när hyrorna höjs

Bo Erikcsson är kritisk till att politikerna inte ser vikten av kultur- och föreningslivet i Huddinge.
Bo Erikcsson är kritisk till att politikerna inte ser vikten av kultur- och föreningslivet i Huddinge.
Flera miljoner kronor behövs för att rädda ett antal kulturverksamheter i Huddinge när Huges nya lokalhyror börjar gälla.

Det är ännu inte klart om man får in miljonerna, och bland föreningarna växer oron.

Som Lokaltidningen Mitt i berättade i december planerar det kommunala bostadsbolaget Huge att ändra sitt system för hyressättningar. Nu riskerar kulturen i Huddinge att hamna i kris. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver få in nära 6,5 miljoner kronor som en direkt konsekvens av föreslagna hyreshöjningar och avslutade sponsoravtal med Huge.

Utan pengarna hotas flera av de främsta kulturplatserna av nedläggning eller strypt verksamhet, däribland Fullersta gård, Centrumkyrkan, Magasinet i Segeltorp, Tonsalen och Stuvsta stationshus.

I samtliga fall har Huge tidigare upplåtit lokalerna till kommunen, som i sin tur låtit kulturverksamheterna använda dem.

Bo Ericsson har tidigare varit ordförande i Segeltorps kulturförening, som har nära 1 000 medlemmar och har lokal i Magasinet. Han har varit verksam i föreningslivet i området i nästan 25 år och är kritisk till hur frågan hanterats.

– Från politiskt håll måste man ta tag i det här på en gång. Jag blir irriterad på dem för att de inte kan se vikten av kulturen och föreningslivet i Huddinge, säger han.

Han menar också att det lätt borde gå att få fram pengarna. För Magasinets del föreslås den nya hyran bli 221 000 kronor per år.

– Det finns bara ett sätt, det är att ta pengarna från det överskott som blivit. Kommunen har gått med vinst, de pengarna kan de lägga på lokalerna. Annars är det bara för oss att lägga ner.

Från oppositionens sida menar man att det hela nu kan utmynna i en kris för många verksamheter.

– Skulle det här innebära att många föreningar måste dra ned på sina verksamheter så är det en kulturkris i kommunen. Det här är därför en väldigt högt prioriterad fråga för oss, säger oppositionsrådet Emil Högberg (S).

Förändringen handlar samtidigt om hur rimliga de nya hyres-kraven är, menar Emil Högberg. Kultur- och fritidsförvaltningen skriver exempelvis att hyreshöjningen för Fullersta gård inte kan motiveras, om man inte samtidigt kan öka utbudet och öppettiderna. Förvaltningen skriver vidare att det nu handlar om att ”utveckla eller avveckla Fullersta gård.” Gårdens framtid kommer att behandlas som ett separat ärende.

Vibeke Bildt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, menar dock att man kommer att få in miljonerna.

– Jag ser att vi har goda chanser att få in de här pengarna, men frågan måste först behandlas.

Kommer någon verksamhet att tvingas lägga ner?

– Det kan jag inte säga på rak arm, frågan är för tidigt ställd. Men vissa verksamheter kanske måste hitta nya former för att bli mer attraktiva, säger Vibeke Bildt.

Samtidigt berörs även andra föreningar som tidigare fått hyresrabatt från Huge. Fullersta Bio konsthall som hyr direkt från Huge är den enda som är medräknad, enligt Vibeke Bildt (FP). Där behöver man få in 264 000 kronor i årshyra, efter Huges hyresförslag. Hur det blir med andra kulturföreningar som hyr direkt av Huge är oklart.

Orsaken till att Huge inför de nya reglerna grundar sig på nya ägardirektiv och nya rättsliga förutsättningar, bland annat om att man får ta ut marknadsmässiga hyror. Frågan om kulturmiljonerna ska behandlas i nämnderna under våren.

Fakta

Lokalhyrorna efter Huges höjning

Centrumkyrkan: 153 000 kronor.

Fullersta Bio Konsthall: 264 000 (hyr ej via kommunen).

Fullersta gård: 2 376 000 (behandlas i separat ärende, siffran gäller hyran efter ombyggnad).

Gladö ridhus och stall: 719 000.

Magasinet: 221 000.

Stuvsta stationshus: 425 000.

Sundby rastgård, museum, friluftsområde: 612 000.

Sundby ridhus: 403 000.

Tonsalen: 623 000.

Vattenledningsstugan: 177 000.

Summa: 5 973 000 kronor.

Kostnaden växer med ytterligare 450 000 kronor eftersom ett sponsoravtal med Huge riskerar att tas bort. Fördyringen blir då sammanlagt 6 423 000 kronor.

Källa: Kultur-och

fritidsförvaltningen