Nio lokalpolitiker bakom #imaktenskorridorer

Genrebild Ebba Östlin och Botkyrka kommun.
Sju politiker från Botkyrka står bakom #imaktenskorridorer, bland annat Ebba Östlin (S).
Bland de över 1 600 politiker som vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp under #imaktenskorridorer finns flera lokalpolitiker. Sju i Botkyrka och två i Salem.

Efter att flera yrkesgrupper gått ut och vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp i samband med kampanjen #metoo har nu 1 641 politiker samlats under #imaktenskorridorer.

Via en sluten Facebookgrupp har de delat med sig av sina berättelser. Nu delar delas de på Instagram.

#imaktenskorridorer

A post shared by #imaktenskorridorer (@imaktenskorridorer) on

En av de som skrivit på uppropet är kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Ebba Östlin (S).

– Jag har skrivit på därför att jag själv har varit med om situationer där män har agerat på ett sätt som inte är ok, säger hon till Mitt i.

”Är oacceptabelt”

Ebba Östlin har även delat sina erfarenheter i den slutna Facebookgruppen.

– Det jag varit med om är en händelse som ligger långt bak i tiden, men idag har jag en plattform och en maktposition med inflytande över mitt parti och då har jag också ett ansvar att lyfta frågan. Det är viktigt att vi visar att det inte är acceptabelt.

Hur ska man hantera sådana situationer, när de uppstår?

– Man måste våga ta kontakt om man blir utsatt, då är det viktigt att man som politisk ledning signalerar öppenhet. När något väl uppdagas är det viktigt att man faktiskt gör någonting åt det och för samtal med de inblandade om det.

Vem ska man vända sig till?

– I första hand kan man vända sig till sin gruppledare. Men har man inte förtroende för gruppledaren kan man alltid ta kontakt med mig. Dessutom finns det hos de flesta partier kontaktpersoner på central nivå, dit man kan vända sig, säger Ebba Östlin.

Fakta

De har skrivit på #imaktenskorridorer

Sju politiker från Botkyrka ställer sig bakom uppropet:

  • Ellen Nilsson (M)
  • Ebba Östlin (S)
  • Martina Styffe (S)
  • Gül Alci (M)
  • Embla Holmlid Kolenda (MP)
  • Yrsa Rasmussen (V)
  • Kimiya Espahbodi (S)

Två politiker från Salem ställer sig bakom #imaktenskorridorer:

  • Veronika Pagard (M)
  • Farzana Khan (M)

 

Källa: aftonbladet.se