Skarpnäcks politiker gör uppror mot SL

– Med en dåres envishet ropar vi att de ska lyssna, säger nämndordförande Ewa Larsson.
– Med en dåres envishet ropar vi att de ska lyssna, säger nämndordförande Ewa Larsson.
Stadsdelsnämndens politiker vägrar acceptera SL:s beslut om Spårväg syd. Nu kommer de med ett eget trafikförslag.
– Med en dåres envishet ropar vi att de ska lyssna på vad vi vill ha lokalt, säger nämndordförande Ewa Larsson.

Landstinget ska bygga Spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg med stopp i Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Den 21 april skrevs Sverigeförhandlingen om kollektivtrafiksatsningar och bostadsbyggande i länet på.

Men politiker och tjänstemän i Skarpnäck som i flera års tid yrkat på att spårvägen ska gå via Skarpnäck vägrar att ge upp.

Som svar på en remiss där landstinget vill ha stadsdelens synpunkter på förslag om ändrad turtäthet på tre busslinjer kommer de även med egna förslag. Bland annat att Spårväg syd ska utökas och gå via Skarpnäck.

Har SL några planer på att utöka Spårväg syd?

– Landstinget har ju lagt det här på hyllan och vi lokalpolitiker här ute gillar inte det.  Med en dåres envishet ropar vi att de ska lyssna på vad vi vill ha lokalt. Vi vill ha spår till Skarpnäck, säger stadsdelsnämndens ordförande Ewa Larsson (MP).

Samtliga partier i nämnden är eniga i frågan och vill att spårvägen ska förbinda hela söderort från Skärholmen via Farsta till Skarpnäck.

– Mellan 6000 och 7000 bostäder planeras i stadsdelen och vi har många arbetsplatser. Då måste vi ha en fungerande kollektivtrafik så att människor kan fortsätta bo och jobba här utan att ta bilen, säger Ewa Larsson.

Tror ni att ert förslag får någon effekt?

– Ja det tror jag för när partier arbetar över partigränserna så peppar vi varandra att stå på oss. Vi kan använda varandra för att pressa fram våra lokala önskemål.

I remissvaret påpekar de även att de vill ha tätare turer på tunnelbanans gröna linje till Skarpnäck och att tunnelbaneuppgångarna längs med linjen bör få flera uppgångar.