Londonparken idé för odling

Gärdet Lokaltidningen Mitt i berättade för en tid sedan att politiker på Östermalm vill satsa på mer stadsodling där medborgare odlar på mark som upplåts av staden.

Stadsdelspolitikerna efterfrågade förslag på lämpliga platser. Nu har en person på Gärdet kommit med sitt förslag – Londonparken.

Enligt förslagsställare vore en övergiven grusplan i parken extra lämplig. Där skulle de i husen runt omkring kunna odla blommor, bär och grönsaker i pallkragar. Stadsdelsförvaltningen har inte hunnit ta ställning till det nya förslaget.