Lägre löner kvar trots satsningar

Katarina Dietmann
Katarina Dietmann, Lärarförbundet, tycker inte att Lidingö stads lönesatsningar räcker.
Lidingö stad har länge haft svårt att locka lärare till ön.
Efter flera satsningar har läget förbättrats – men fortfarande tjänar en lärare på Lidingö flera tusen mindre i månaden än kollegorna på Östermalm.

Trots att Lidingö stad haft en satsning på sina lärare och tillskottet från det statliga projektet Lärarlyftet tjänar lärare på Lidingö fortfarande mycket mindre än sina kollegor på andra sidan bron.
– Politikerna säger att vi inte kan jämföra oss med Stockholm och att det inte är så låga löner jämfört med andra kranskommuner, som Danderyd. Men det är ju till Stockholm de flyttar, säger Katarina Dietmann, ordförande i ­Lärarförbundet på Lidingö.


Löner för grundskolelärare

Löner för gymnasielärare


Bättre än på länge

Lidingö har länge brottats med svårigheter att rekrytera lärare. Just nu finns ett finns ett tiotal tjänster ute på annons. Men enligt Daniel Broman, chef på kultur- och lärandeförvaltningen, ser rekryteringsläget våren 2017 bättre ut än på länge.
– Ett antal lärare återvänder från and­ra kommuner men även några som kommer tillbaka från föräldraledig­heter. Vi har alltid en viss rörlighet men den känns betydligt lägre i år.
Han tror att det handlar om att Lidingö stad har satsat på att höja lönerna för lärarna.
– Det allra viktigaste var den satsning på lärarlönerna som vi gjorde förra året. Men det beror även på de utvecklingsinsatser vi gör i verksam­heterna.

”Vi genomgår ett enormt snabbt teknikskifte och har en stor satsning på att föra in digitala kunskaper.”

Särskilt handlar det om att utbilda­ ­lärare i ny teknik.
– Vi har ett gediget kompetens­utvecklingsprogram. Vi genomgår ett enormt snabbt teknikskifte och har en stor satsning på att föra in digitala kunskaper.
För att göra kommunen mer attraktiv för lärare satsar Lidingö mycket på fortbildning av personalen.
– Vi har en utvecklingschef som har varit ute på olika skolor och jag har ­varit ute och lyssnat på vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra.

Vill att arbetsmiljön förbättras

Men Katarina Dietmann säger att det viktigaste är att fortsätta att höja lönerna och förbättra arbetsmiljön och arbetssituationen.
Den lönesatsning som Lidingö stad gjort är inte tillräcklig, säger hon.
– Förutom stadens egen satsning så var det en statlig satsning som Lidingö valde att gå in i på tre år. Vissa kommuner har valt att ha det permanent. Det vi saknar är att det inte har blivit permanent här. Kommunen säger att satsningen ska fortsätta, men vi har inte sett några siffror än för detta år.
Förutom skillnader mellan lärare på Lidingö och i Stockholm finns också stora skillnader mellan nyanställda och lärare som jobbat länge på Lidingö.
– Kommunen har varit lite bortskämd med att lärare stannar på grund av naturen, ett bra elevunderlag och att man bor här. Men vi hör att det inte räcker längre.
– De som varit här länge är inte helt nöjda. De som kommer hit kan förhandla och säga att de vill ha Stockholmslön. Det kan inte lärare som varit här i 20 år.

Kraven på lärare har ökat

Katarina Dietmann tycker att kommunen borde bli bättre på att ta reda på varför lärare slutar på Lidingö.
Stressen är ett problem i ­hela landet, säger Katarina Dietmann.
– Kraven har ökat. De administrativa sysslorna har blivit fler och ryms ­inte inom den arbetsplatsförlagda tiden. Det går ut över undervisningens planering och efterarbete.

”Det finns 1,5 eller två skolpsykologer på hela ön. På 80- och 90-­talet fanns det fyra.”

Dessutom har personal som jobbar med elevhälsa minskat, såsom kuratorer, sköterskor, psykologer, rektorer, speciallärare och specialpedagoger.
– Elevhälsoteamet är en grupp som skulle kunna avlasta så att lärare kan ägna sig åt att undervisa. Man skulle vinna på det. Det finns 1,5 eller två skolpsykologer på hela ön. På 80- och 90-­talet fanns det fyra.
Det betyder att lärarna numera får ta större ansvar för eleverna och deras mående.
– Och det gör man ju, man älskar ju sina elever.
Hon tycker att förbundet har en bra dialog med kommunen, men skulle vilja att den blev tydligare kring arbetsmiljön.
– Vi vill att det syns mer att man jobbar med stress, så att det inte bara hamnar på individen. Det måste tas på allvar. Löner och arbetsmiljön är frågor som behöver ses över hos alla lärar­kategorier på ön.