Min lokala hjälte

Lönetillägg för extra bra lärare

lektion
Speciellt bra lärare ska få lönelyft.
Särskilt skickliga lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Österåker kan få lönelyft i höst.

Då får Österåkers kommun pengar av staten för premiera stjärnorna i lärarkåren.

I hela landet kommer cirka 60 000 lärare kunna få del av pengarna. Löneökningen, som ska ges som ett lönetillägg, blir på mellan 2500 och 3500 kronor för varje enskild lärare som bedöms vara särkilt kvalificerad i sitt yrke.

Staten ger totalt tre miljarder kronor per år till den nya lärarlönesatsningen. Österåkers kommun får en andel av pengarna beräknat på antalet elever i kommunens skolor.

I Österåker har kommunstyrelsen bestämt att 10 procent av pengarna ska gå till förskollärare och fritidspedagoger. I vissa fall kan skolledare få del av lönetillägget.

Kommunen har dock inga planera på att permanenta lönelyftet. När de statliga pengarna är slut, slutar också lönetillägget att betalas ut.