ANNONS

Nej till nya ”longstay-hotellet” vid Hässelby slott

Hotellbyggnader Hässelby slott, förslag
Fotomontage med de två nya hotellbyggnaderna.
För högt och för kompakt. En ansökan om bygglov för två nya byggnader för "longstay-hotell" vid Hässelby slott får tummen ned av stadsbyggnadskontoret.
ANNONS

Det är bostadsrättsföreningen Hesselby slott som har lämnat in en ansökan om att få riva en hotellbyggnad och en bastubyggnad som idag står  i utkanten av slottsområdet mot Kvarnhagsgatan, och istället uppföra två nya hotellbyggnader på samma plats, fast med betydligt större yta. 

Stadsbyggnadskontoret säger ja till rivningen av byggnaderna, som är från 1980-talet och saknar det historiska värde som själva slottet har med sin 1600-talskaraktär.

Däremot finns invändningar mot de nya byggnader som planeras på platsen.

Hässelby slott, nya hotellbyggnader

De aktuella byggnaderna som ska rivas rödmarkerade, gamla Hässelby slott vitmarkerat. Illustration: Stockholms stad

Enligt bygglovsansökan ska de nya husen ha 145 rum med eget pentry, och anläggningen är tänkt att drivas som ”longstay-hotell”.  De två huskropparna kopplas i förslaget ihop med en paviljong i en våning.

Men just paviljongen mellan byggnaderna är ett problem, enligt stadsbyggnadskontoret. Detaljplanen anger nämligen att det ska finnas en minst fem meter bred öppning för genomsikt mellan byggnader. Dessutom ligger taknocken för den ena av byggnaderna 0,5 meter högre än vad detaljplanen tillåter.

Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret anser därför att ansökan om bygglov ska avslås. Beslut i ärendet fattas vid kommande möte i stadsbyggnadsnämnden den 30 januari.

ANNONS
ANNONS