Lönsamt med jobbstöd till arbetslösa

SALEM Nystartsjobb för långtidsarbetslösa i Salem har visat sig vara en ekonomiskt lönsam affär för kommunen. Insatsen, som är ett samarbete mellan kommun och arbetsförmedling, ska öka personernas chanser att få ett jobb och bryta utanförskap.

En utvärdering av insatsen för tio personer visade på en kostnad på 1,6 miljoner kronor första året. Men med minskade socialbidrag och pengar från arbetsförmedlingen gav insatsen redan efter ett år en vinst på 1,3 miljoner kronor.