10,3

procent, vilket motsvarar 697 personer, beräknas befolkningen i Stocksund att öka med fram till 2022. Därmed är Stocksund den del i Danderyd vars befolkning ökar mest.