Ny lösning kring Ekedalsskolan

Ekedalsskolan.
Ekedalsskolan.
En ny skola i Charlottendal och fortsatt verksamhet i gamla Ekedalsskolan. Det är Alliansens senaste förslag kring skolsituationen.

Under onsdagseftermiddagen presenterade Alliansen sitt nya förslag kring den omdebatterade Ekedalsskolan; att renovera skolan och fortsätta driva skolverksamhet i de gamla byggnaderna och att samtidigt upplåta en ny skola på tomten i Charlottendal men att driva den i privat regi.

 En ny friskola i Charlottendal tror vi attraherar elever även från Värmdölandet men också elever som valt att gå i Nacka, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Folkligt stöd för att ha kvar skolan

Beslutet kommer efter den medborgardialog som hölls i september, som var den andra kring skolan.

Inför den gjordes en enkätundersökning till nära 1 500 föräldrar som visade att majoriteten ville ha skolan kvar. Där presenterades även olika alternativ kring skolans framtid. Alliansen har nu valt en mellanväg mellan alternativ ett och fyra.

– Vi har lyssnat på de synpunkter som har kommit fram angående bevarandet av skolverksamhet i Ekedalsskolan samtidigt som vi vill tillfredsställa de prognoser på framtidens elevunderlag i Gustavsberg, säger Deshira Flankör. 

Frågan tas upp på nästa kommunstyrelsemöte.

Fakta

Fyra vägar att gå

  • Enligt Värmdö kommuns styrande politiker finns fyra olika alternativ för Ekedalsskolan, som vårdnadshavare fick ta ställning till i telefonenkäten:
  • Alternativ 1 innebär en upprustning av skolans olika byggnader. Kapaciteten är densamma som idag med cirka 420 elever.
  • Alternativ 2 innebär att behålla de historiska trävillorna, medan byggnaderna från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola. Skolan byggs som en sammanhållen skola för årskurs F-5 med cirka 600 elever, fördelade på tre huskroppar.
  • Alternativ 3 behåller också trähusen från sekelskiftet, men de får en annan användning än dagens skolverksamhet. Byggnaderna från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola som byggs som en sammanhållen skola för åk F-5 med cirka 600 elever. Rektorsvillan, röda, gula och gröna villan ingår inte i den framtida skolverksamheten.
  • Alternativ 4 innebär att Farstavikens skola/Ekedal flyttar till skoltomten i Charlottendal med plats för minst 600 elever.
Källa: Värmdö kommun