Löss dränker bilar och bänkar i bajs

Det är inte bara luften som är klibbig så här års. Bajsande löss dränker just nu Solna i en klistersörja.

Linden brukar kallas trädens konung. Dess skönhet och tålighet har gjort den till ett vanligt inslag i städerna, så också i Solna. Men det finns en nackdel med att ha lindar i stadsmiljö – de klibbar.

Så här års samlas miljontals bladlöss i träden för att hetsäta växtsaft. Dieten gör att det som kommer ut, lusbajset, är en nästan ren sockerlösning som lackerar allt som finns inunder.

– Det är hopplöst, jag fick byta p-plats, det gick inte att ha bilen under träden, säger Åsa Larsson på Nybodagatan.

Flera bilar utmed gatan, och marken, är dränkta i sörjan.

– Det är som att gå i saft, konstaterar Åsa Larsson, som skulle vilja att träden höggs ner och ersattes med något lämpligare, till exempel körsbärsträd.

Även hos Solnas rekondfirmor märks nedlusningen av.

– 30–50 procent av våra kunder kommer just nu på grund av detta problem, säger Saman Amin på Huvudsta Carwash.

Bland flanörerna på Centralvägen i centrum är irritationen stor.

– Man får sitta på en tidning annars förstörs kläderna, konstaterar två herrar utanför centrumentrén.

De nöjer sig dock med att föreslå en flytt av bänkarna, för lindarna vill de ha kvar.

Enligt stadsträdgårdsmästaren Lars Johansson går det rent teoretiskt att byta ut träden.

– Däremot tycker jag inte riktigt att man ska det. Dels för att jag anser att man ska vara försiktig med att ta ner befintliga träd och dels för att det tar tid och pengar att plantera nya träd. Min uppfattning är att det finns andra platser i Solna där nya träd är av större prioritet, säger han.

Bussens taklucka ramlade av

RÅSTA En buss på väg från Råstagaraget i Sundbyberg råkade ut för en incident i mitten av juli. När bussen kom till Järva krog vid E4/E18 lossnade plötsligt bussens taklucka. Luckan föll av taket och träffade fordonet snett bakom bussen. Arriva, som kör buss åt SL, har nu gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.

SOLNA En Solnabo har anmält sin före detta arbetsgivare – en restaurang- och konferensverksamhet – till Diskrimineringsombudsmannen (DO), sedan han fått sparken. Enligt anmälan ska mannen två dagar innan köket stängde för semester fått veta att han inte fick fortsätta sin provanställning.

Han tror att det har att göra med hans kommande pappaledighet och att de vill ha en yngre och mer formbar person i köket, samt att det skulle bli svårt för arbetsgivaren att anställa någon medan han var pappaledig. DO ska nu utreda ärendet.

Det är som att gå i saft.

solnabo fick sparken –anmäler sin ­arbetsgivare