ANNONS

Snart är Lötsjön-Golfängarna ett med naturen

Strandpromenaden runt Lötsjön blir en central del i naturreservatet.
Strandpromenaden runt Lötsjön blir en central del i naturreservatet.
Reservatet kommer utgöras av cirka 27 hektar stort naturområde inklusive Lötsjön.
Reservatet kommer utgöras av cirka 27 hektar stort naturområde inklusive Lötsjön.
Under 2018 kan området bli ett naturreservat.
ANNONS

Ett samrådsförslag har nu tagits fram av Sundbybergs stad för att bilda ett 26,5 hektar stort naturreservat för Golfängarna och Lötsjön. Den främsta skälet bakom förslaget är att garantera områdets värdefulla miljö och djurliv och biologiska mångfald bevaras, samt att främja friluftslivet i staden.

På grund av Lötsjön och Golfängarna tätortsnära placering mellan Hallonbergen-Ör i norr och Tulemarken-Storskogen i söder, är området ett attraktivt besöksmål för avkoppling och motion.

Reservatet kommer utgöras av cirka 27 hektar stor naturområde inklusive Lötsjön. Skärmdump: Sundbybergs stad

Stadens förhoppning är att reservatet ska förbättra folkhälsan bland stadens invånare och skydda fågelliv, äldre träd och växter från exploatering. Cirka nio stycken arter inom grupperna svampar, kärlväxter, insekter och fåglar har påträffats i området som finns med på ArtDatabankens lista över hotade arter i Sverige.

Solna stad planerar också att göra Råstasjön öster om Golfängarna till ett naturreservat. Om det inträffar kan ett stort sammanhängande friluftsområde få ett långsiktigt beskydd.

Fram till sista augusti i år har medborgare tid på sig att att tycka till om förslaget. Tanken är att Golfängarna och Lötsjön ska klassificeras som naturreservat under 2018.

ANNONS