Lotta Edholm: ”Gör inte om misstagen i City”

lotta_edholm
Lotta Edholm.
Planerna på att bygga ett nytt område i City utan bostäder får kritik av Liberalernas Lotta Edholm.
– Det är inte acceptabelt att vi får fler döda kontorsgator. Vi behöver även bostäder och inte bara kontor i centrala lägen.

Efter nyheten att Jernhusen tillsammans med Stockholms stad planerar en överdäckning av spårområdet mellan Waterfront och Centralstationen reagerar oppositionsborgarrådet på att bostäder inte prioriteras i det nya området.

– Ska man bygga över spåren måste det också ingå bostäder. Det är inte acceptabelt att vi får fler döda kontorsgator. Hela City är i princip dött efter arbetstid. Att ytterligare förstärka det ökar definitivt inte Stockholm attraktionskraft. Vi behöver ju bostäder i centrala lägen och inte bara kontor.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert, S, säger att det för Stadshuset är svårare att styra vad som ska byggas när marken inte tillhör staden. Men Lotta Edholm tycker att det ändå bör gå att ställa krav på bostäder under planprocessen.

– Och Jernhusen är ju ett statligt bolag. De borde tycka att trygghet är viktigt även för dem. Det är i dag väldigt osäkra miljöer runt Centralen på kvällstid och ett skäl till det är att ingen bor där. Bostäder skulle sannolikt bli väldigt attraktiva.

Men de skulle antagligen också bli väldigt dyra.

– Ja, men bostäder är viktigt för tryggheten i ett område oavsett om de är dyra. Att bara bygga kontor tror jag vore dåligt för Stockholm. När City planerades för 60 år sedan var det utifrån idén att kontor och bostäder skulle vara på olika ställen. Den idén var fel. Jag tycker vi måste göra allt vi kan för att reparera de misstag som begicks då. Även om det är dyrt och besvärligt.