Löttinge gård kan säljas i år

Huvudbyggnaden på Löttinge gård från 1700-talet på en bild från 1920-talet.
Huvudbyggnaden på Löttinge gård från 1700-talet på en bild från 1920-talet.
Den 11 april kommer beslutet om den kommunägda Löttinge gårds framtid avgöras. En försäljning är mest aktuell just nu.

Egentligen skulle beslutet om Löttinge gårds framtid ha tagits igår måndag. Men underlaget kom till styrelsen för kommunens markbolag Täby Fastighets AB (TFAB) på sportlovet och för att ge politikerna tid att läsa på och att ta upp frågan med sina partigrupper är det uppskjutet till nästa möte den 11 april.

Bakgrunden är att gårdens nuvarande arrende, som innehas av Swartlings ridskola, går ut i augusti.

– I höstas beslutade vi därför att begära in anbud på arrenden eller på köp av gården, säger Hans Ahlgren (L), ordförande i TFAB:s styrelse. Så på denna veckas möte blir detta bara ett informationsärende.

Han säger att responsen har varit väldigt stor från intresserade.

– Vi hade ett hundratal besökare som tittade på gården och det har lagts 35-40 olika bud på den.

Huvudinriktningen är att gården ska vara tillgänglig för Täbyborna.

– I de inkomna anbuden finns förslag på ridskola eller annan djurverksamhet, gårdsförsäljning och café. Vi gjorde en öppen förfrågan för att se vad det finns för idéer.

En av budgivarna är särskilt intressant men eftersom beslutet inte är fattat kan han inte berätta mer än att det rör sig om ett köp.

My Rönnols, fastighetschef på Täby fastigheter, betonar att det är en avstyckad del av gården det rör sig om.

– Kommunen äger fortfarande Hönshuset och marken.

Hon räknar upp de gårdar som finns i kommunen och får dem till 13. Fyra av dem ägs av kommunen. Förutom Löttinge är det Skålhamra, Rönninge by och Karby gård.

Fakta

Omnämnd på 1700-talet

Löttinge gård finns omnämnt sedan 1700-talet och var en av de stora gårdarna som domineradeTäby före järnvägens tillkomst.

Löttinge gård har bland annat ägts av den förmögna Stockholmsbryggaren Simon Wire som levde på 1700-talet.

I dag hyrs gården ut till Swartlings ridskola.

Hönshuset, som under en tid varit hem för just höns, ligger vid Löttinge gård men ingår inte i arrendet.