Löv hindrar sandsopning

Sandsopningsbilen kör runt en större lövhög som får ligga kvar på vägen vid Nora strand. Därmed blir gatan sämre sopad.
Sandsopningsbilen kör runt en större lövhög som får ligga kvar på vägen vid Nora strand. Därmed blir gatan sämre sopad.
Just nu pågår vårens sandsopning i Danderyd. Ett irritationsmoment för sandsoparna är lövhögar som invånare krattat ihop på vägen.

Sandsopningsbilen måste köra flera gånger över lövansamlingen för att löven ska försvinna.

I förra veckan pågick sandsopning vid Nora Strand. Snart är vägarna fint sandsopade, utom på de ställen där det ligger större lövhögar som Danderydsborna själva sopat ihop i tron att sandsoparna ska ta dem med sig.

Men lövhögar som är högre än någon decimeter kör sandsoparna runt med sina maskiner. Vägen blir därmed inte sandsopad under och kring lövhögen.

Lövhögarna är ett gissel för dem som sandsopar.

– När folk lägger ut lövhögar körs de ut i långa strängar på ­vägen vid sandsopningen. Vi måste köra flera gånger fram och tillbaka för att få upp löven, säger Fredric Nilsson, arbetsledare för sandsopare som arbetar på uppdrag av Danderyds kommun.

Sandsopningsbilen kan behöva köras fyra, fem gånger över löven för att få bort dem från vägen, vilket tar extra tid.

En del missförstår sandsoparnas uppgift och passar på att kratta ihop lövhögar från ena dagen till den andra när de hör att sandsopningsbilen är i kvarteret intill.

– Det är lite problematiskt när vi kommer nästa dag och det har lagts ut lövhögar på vägen, säger Fredric Nilsson.

Att det blivit mer löv på vägarna kan bero på att kommunen minskat på lövsopningen de senaste åren.

– För sex år sedan lövsopade vi alla gator och vägar i Danderyd. Förra året var det bara 20 procent av dem. Bussgator och vissa alléer är prioriterade, säger Fredric Nilsson.

Carina Erlandsson (M), som tidigare varit ordförande i tekniska nämnden i två mandatperioder, minns att man beslutade att minska sopningen under hennes ordförandeskap.

– Vi delade up vägnätet i olika klasser, till exempel i bussgator och torg. Det var en ekonomisk fråga då. Men jag kan inte påminna mig om att vi gjorde någon utvärdering, säger hon.

Carina Erlandson känner till att Danderydsbor låter lägga lövhögar på vägar i stället för att köra dem till Hagbytippen.

– Att folk gör så, det är fräckt. Men de förstår kanske inte konsekvensen. Vi måste kanske gå ut och informera Danderydsborna om varför de inte ska göra så.

Fakta

Mild vinter gav miljonöverskott

Den milda vintern har gjort att vinterkostnaderna för plogning och sandning av vägar i Danderyd blev 4,7 miljoner kronor i stället för budgeterade 12,5 miljoner kronor. Det gav ett överskott på 7,8 miljoner kronor. Överskottet fryser dock inne och får inte användas till annat av tekniska kontoret. Summan var väl tilltagen för att räcka vid behov.

Årets sandsopning i Danderyd beräknas vara klar den 1 maj.

Källa: DANDERYDS KOMMUN