Lovar satsa på parker och förskolor

Pehr Granfalk (M), Magnus Persson (C), Marianne Damström Gereben (FP) och Samuel Klippfalk (KD) utlovar ökad personaltäthet på förskolorna.
Pehr Granfalk (M), Magnus Persson (C), Marianne Damström Gereben (FP) och Samuel Klippfalk (KD) utlovar ökad personaltäthet på förskolorna.
Solnas borgerliga allians utlovar mindre barngrupper och snyggare parker. Socialdemokraterna kontrar med ännu större satsningar på förskolorna.

I Sundbyberg har Centerpartiet hoppat av den styrande koalitionen vilket skapat kaos. Samtidigt i Solna presenterar den styrande borgerliga alliansen sin budget. De får igenom den tack vare stöd från Bergshamrapartiet, så de lokala partiföreträdarna är på gott humör då de träffar Lokaltidningen Mitt i Solna på en förskolegård i Råsunda.

– Vi skrattar mer än vi bråkar tillsammans. I ett samarbete är det viktigt att alla får synas, säger Pehr Granfalk, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Att de vill ses vid en förskola har att göra med alliansens budget för 2016. Där är den kommunala skattesatsen oförändrad, 17,12 kronor. De utlovar 57 miljoner kronor i satsningar varav 14 miljoner läggs på förskolorna och 6 miljoner på skolorna. Pengarna till förskolan ska gå till att minska storleken på barngrupperna. På senare år har antalet barn per vuxen ökat.

– Jag är stolt över att vi kan vända trenden med stora barngrupper. Jag har fyra barn som gått i Solnas förskolor och skolor. Jag vet hur viktigt det är att vi satsar på våra yngsta medborgare, säger Marianne Damström Gereben (FP), kommunstyrelsens första vice ordförande.

På skolorna vill alliansen särskilt satsa på att öka elevernas läsförståelse och 10 miljoner extra går till att rusta upp skolbyggnader.

Utan att peka ut några platser medger kommunalrådet Magnus Persson (C) att skötseln av Solnas stadsmiljöer kan förbättras. Inom områdena belysning/trygghet och stadsmiljö lovar alliansen satsa 20 miljoner extra nästa år.

– Vi vill skapa bättre parkskötsel, minskad nedskräpning och ökad klotterbekämpning i offentliga miljöer. Jag tror att folk kommer att märka att vi höjer ambitionsnivån, säger han.

Ökad belysning och klottersanering skapar trygghet, menar Kristdemokraternas kommunalråd Samuel Klippfalk.

– Om den offentliga miljön är skräpig och nedklottrad så leder det till ökad otrygghet. Vi ska också göra en trygghetsinventering och kartlägga platser som behöver åtgärdas, berättar han.

I skrivande stund var finansieringen av budgeten ännu inte offentlig. Därför var det svårt för oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S) att bedöma politiken. Men S vill se betydligt större satsningar på exempelvis förskolorna.

– Vi vill satsa 35 miljoner på förskolorna. En sådan uppräkning av förskolepengen skulle räcka till genomsnittliga barngrupper med 15 barn och tre pedagoger, säger hon.

Fakta

Så prioriterar alliansen i Solna

Några av den borgerliga alliansens satsningar för 2016:

Skattesatsen på 17:12 kronor ska vara oförändrad.

30 miljoner extra går till att satsa på skolorna och att höja personaltätheten i förskolorna.

20 miljoner går till ökad parkskötsel, bättre belysning och snabbare klotterbekämpning.

50-sträckorna ska sänkas till 40 kilometer i timmen. En sådan förändring får tekniska nämnden i uppdrag att utreda och genomföra.