Loviselundsskolan gav elev dåligt stöd

Tre anmälningar mot Loviselundsskolan har kommit in till Skolinspektionen under 2013.

Nu får skolan en anmärkning som gäller en elevs rätt till särskilt stöd.

– Jag hade hoppats på att de skulle utreda situationen lite mer, säger Jeanette Kristersson, mamma till eleven.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om en grupp föräldrar till barn med särskilda behov som går på skolor i västerort. Gemensamt för dem är att de upplever att skolorna inte klarar av att ge deras barn tillräckligt med stöd för att klara skolgången.

Flera av dem har barn som går på Loviselundsskolan i Hässelby. Under året har tre av dem anmält skolan till Skolinspektionen.

I Jeanette Kristerssons dotters fall handlade om att skolan ville placera dottern i en ”vanlig” klass till skolstarten i ettan i höstas. Föräldrarna tyckte inte att dottern, som har diagnosen autismspektrumstörning, var mogen för det.

När skolan ändå förespråkade vanlig klass beslutade Jeanette Kristersson och hennes man att hålla dottern hemma från skolan.

Efter att de anmält situationen till Skolinspektionen ändrade sig skolan, och erbjöd dottern en plats på Lilla Ekeby, som föräldrarna önskat.

Skolinspektionen beslutade nyligen att ge Loviselundsskolan en anmärkning när det gäller skolans sätt att arbeta med ett åtgärdsprogram för Jeanettes dotter. De bedömer dock inte att skolan gjort något fel när det gäller elevens rätt till utbildning.

– De kom undan med en anmärkning. I övrigt klarar de sig på grund av att de erbjöd min dotter en plats på Lilla Ekeby. Hon är fortfarande under inskolning och det fungerar inte helt problemfritt, så vi har funderat på att hålla henne hemma igen, säger Jeanette Kristersson.

Rektorn för Loviselundsskolan, Gunilla Åkesson, säger att hon tycker det är bra att skolinspektionen gör en objektiv bedömning.

– Skolinspektionen hade ingen anmärkning på hur skolan har ordnat elevens skolgång. Skolan ska däremot skriva ett åtgärdsprogram med beslutet att inget åtgärdsprogram ska upprättas eftersom denna elev når kunskapsmålen.

I ett av de andra fallen som anmälts, som rör kränkande behandling, håller föräldrarna sitt barn hemma från skolan.

– Där har Skolinspektionen inte tagit något beslut än. Men vi har erbjudit hemundervisning och diskuterar även andra åtgärder med föräldrarna. Mer vill jag inte säga eftersom ärendet är under utredning, säger Gunilla Åkesson.

Monica Wester är aktiv i organisationen Barnverket, och har engagerat sig i fallen som rör Loviselundsskolan.

– Problemet är att man inte lyssnar på föräldrarna, trots att de känner sina barn bäst. Skolplikten går före barnperspektivet, säger hon.

Problemet är att man inte lyssnar på föräldrarna.Monica Wester Barnverket