Lövsta skjutbana blir kvar

Lövsta blir kvar.
Lövsta blir kvar.
Kommunen fick smäll på fingrarna för sina avslag. Nu tvingas de bevilja bygglov.

Alla jakt- och skytteintresserade kan andas ut. Lövsta skjutbana blir kvar.

– Det är trevligt och inte alls fy skam att få höra det, säger Ulf Granqvist, sekreterare i Bromma jaktskytteklubb.

I går tisdag beviljade Järfälla kommuns miljö- och bygglovsnämnd föreningen bygglov för Lövsta skjutbana.

– Som myndighet måste vi rätta oss efter högre instanser. Men vi har inte ändrat ståndpunkt och tycker att placeringen är olämplig, men eftersom vi inte har stöd i lagstiftningen att neka så ger vi ändå bygglov, säger Aphram Melki (C), ordförande i nämnden.

Ulf Granqvist har förståelse för att skjutningarna kan vara störande för vissa, men påpekar också att de följer de regler som finns.

– Vi vill bara utöva vår idrott och vårt fritidsintresse, säger han.

Även en annan skytteklubb, Lövsta skytteförening, håller till på skjutbanan. Föreningens sekreterare Artur Makuch hoppas nu på samma positiva besked för deras del inom kort.

– Våra ärenden är nästintill identiska, så det hoppas jag, säger han.

Fakta

Turerna kring Lövsta skjutbana

Historien om Lövsta skjutbanas vara eller icke vara tog sin början 2012.

Järfälla kommun avslog då Bromma jaktskytteklubbs bygglov för sina fyra anläggningsbyggnader.

Kommunen menade att skjutbanans placering var olämplig intill både naturreservat och vandringsled. Dessutom finns det både bostäder och koloniområde i närheten.

Men skytteklubben överklagade till länsstyrelsen som upphävde beslutet och hänvisade till att skjutbana funnits där länge – innan naturreservatet inrättades.

1-0 till skytteklubben således.

I nästa rond överklagade kommunen länsstyrelsen beslut till mark- och miljödomstolen som gick på kommunens linje och upphävde länsstyrelsens beslut. Domstolen menade att länsstyrelsen inte gjort utredningen ordentligt och bland annat inte låtit berörda yttra sig.

1-1 lika efter den ronden.

Länsstyrelsen beslutade då att upphäva nämndens beslut och skicka det tillbaka till kommunen för att låta alla berörda yttra sig.

Kommunen gjorde sin hemläxa, lät alla komma till tals, men beslutade i slutet av 2014 återigen att avslå bygglovsansökan.

Återigen överklagade jaktklubben beslutet till länsstyrelsen, som på nytt upphävde kommunens beslut.

2-1 till skytteklubben.

Kommunen överklagade för andra gången länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som satte stopp för karusellen. Precis som länsstyrelsen ansåg de att skytteklubben hade rätt.

Matchboll för klubben som alltså i går tisdag fick sitt permanenta bygglov klubbat.

Källa: Järfälla kommun