LSS-boende öppnas vid Nora torg

NORA Torg Åtta före detta pensionärslägenheter som står tomma ska bli ett LSS-boende den 1 september. Ett LSS-boende är ett boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I bostäderna ska sju vuxna funktionshindrade få sina hem.

Det kan handla om personer med lindrig utvecklingsstörning eller autism, säger BrittMarie Ekström, avdelningschef för LSS i Danderyd.

Den åttonde nu tomma bostaden blir en lokal för gemensamma aktiviteter.

Det kommer att finnas personal där dygnet runt, säger Britt-Marie Ekström.