ANNONS

Luften i tunnelbanan full av giftiga partiklar

De stationer där man nu mäter luften är Mariatorget, Medborgarplatsen, Rissne och Rådhuset. Resultaten kommer i slutet av sommaren.
De stationer där man nu mäter luften är Mariatorget, Medborgarplatsen, Rissne och Rådhuset. Resultaten kommer i slutet av sommaren.
I luften i tunnelbanan virvlar partiklar av bly, arsenik och nickel.

– Luften kan ha effekter på människors hälsa. Den borde absolut bli bättre, säger professor Tom Bellander.
ANNONS

Just nu pågår mätningar vid olika tunnelbanestationer för att se hur förorenad luften är. Men det är inte första gången.

SL har tidigare mätt luftnivåerna för partiklar och metaller och har då upptäckt att luften vid perrongerna består av bland annat järn, arsenik, bly och nickel, som antagligen kommer från räls, hjul och bromsar.

– Vi är oroliga. Vår personal känner av en påverkan, framför allt i luftvägarna, säger Ann-Kristin Mattsson, huvudskyddsombud för personalen inom fackförbundet Seko.

Den senaste rapporten från år 2011 visade att partikelhalterna i tunnelbanemiljön är cirka fyra gånger högre än vad som är tillåtet enligt lag i utomhusmiljö.

Men ett problem är att det saknas reglering för hur höga partikelhalterna får vara i tunnlarna.

– Det har hamnat mellan stolarna, eftersom folk inte vistas där en längre tid. Men det behöver regleras. Risken finns att personer med hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar kan få komplikationer, säger Tom Bellander, vid centrum för arbets- och miljömedicin.

Han har framfört detta till såväl trafikförvaltningen som Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, som nu bygger ut tunnelbanan i Stockholm. Men inga åtgärder är planerade, menar Stefan Wallin vid trafikförvaltningen.

– Vi bevakar frågan, men det är en så oerhört liten exponering som människor utsätts för eftersom man vistas i tunnlarna så kort tid. Jag hyser ingen oro för att personer ska få skador.

Samtidigt har inga direkta studier gjorts hur människor påverkas.

ANNONS

– Det är inte genomförbart, då skulle vi behöva följa tusentals personer under oerhört lång tid. Men vi ser att metallhalterna ändå sjunkit sedan år 2001, kanske beror det på att vi får modernare tåg, säger Stefan Wallin.

Ulrika Bernström är miljösamordnare vid FUT och hennes mål är att halvera dagens partikelnivåer vid utbyggnaden.

– Vi planerar för att tillgodose nivåer på partiklarna som behövs för att ha bra kvalitet på luften.

Vid de nya stationerna ska dörrar finnas mellan uppgångarna och plattformarna, och ett ventilationssystem planeras.

I framtiden kan det också komma plattformsavskiljande väggar mellan perrong och tåg.

– Det går inte att få till väggarna nu, eftersom dörrarna sitter olika på de tåg vi har i dag. Men vi bygger så att de kan komma upp längre fram, säger Ulrika Bernström.