Luften ska vara minst 20 grader

Enligt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är det främst vintertid privatpersoner hör av sig för att få hjälp med temperaturskillnader.

– Men klagomålen kommer även när det är för varmt, säger Anna Baggström på förbundet.

Lufttemperaturen i en lägenhet ska vara minst 20 grader. Är den lägre, kan man mäta lufttemperaturen tillsammans med övriga ytors temperatur i lägenheten och få fram en medeltemperatur.

– Medelvärdet får då inte understiga 18 grader. Men det gjorde det när vi mätte i Diana Brunströms lägenhet, säger Anna Baggström på förbundet.

Det är inte helt ovanligt att förbundet rycker ut och hjälper ­människor att göra undersökningar av temperaturer och lukter.

– När det gäller lukter handlar det i regel om matos och dålig ventilation. Antingen kan vi kolla så att ventilationen funkar som den ska, eller så konstaterar vi att det inte finns några lukter.

– Det är under vintertid vi får som mest ärenden kring kylan. Men även på somrarna får vi ärenden, men då handlar det om boende som tycker det är för varmt.