Luften skadar barnens lungor

Lisa Möller med dottern Alicia, 3 år, vid Valhallavägen, som är en av Stockholms mest förorenade gator.
Lisa Möller med dottern Alicia, 3 år, vid Valhallavägen, som är en av Stockholms mest förorenade gator.
Spädbarn som tillbringar sitt första år vid gator med höga halter av luftföroreningar riskerar kraftigt försämrad lungkapacitet senare i livet. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

Studien är en del av det så kallade Bamse-projektet, där över 1 900 barn i Stockholms län har studerats från födseln upp till åtta års ålder. Genom att jämföra lungfunktioner och blodprover med var barnen bor och var de går i skola har forskarna kunnat se ett tydligt samband mellan nedsatta lungfunktioner och exponeringen för farliga partiklar från avgaser.

Bland barnen i undersökningen som regelbundet exponeras för avgaser hade lungfunktionerna försämrats med upp till fyra procent vid åtta års ålder.

– Vi ser de här problemen i hela staden. För barn under ett år är det extra känsligt, det är en oerhört viktig period för lungornas utveckling. Vissa barn hade en nedsatt funktion med upp till 20 procent, säger Erik Melén.

I Stockholms innerstad finns det ett antal områden i varje stadsdel där föroreningarna är som värst.

– Det är ju värst där det är mycket trafik och trånga gator. Det finns ju gator som har mycket trafik men som är ganska öppna, som Narvavägen till exempel. Där är det inte riktigt lika illa som på gator som har relativt mycket trafik men inte är öppna, exempelvis Norrlandsgatan, säger docenten Tom Bellander vid Folkhälsoinstitutet, som varit med och tagit fram studien.

– Kommer man bort ett par hundra meter från en hårt trafikerad gata och till en park är det en väldig skillnad, konstaterar han och betonar att det krävs både politiska beslut och praktiskt arbete för att förbättra luften i innerstaden.

– Det går inte att avveckla staden – Stockholm måste lösa de här problemen.

För Östermalmsbon Lisa Möller, som bott både i innerstaden och i Nacka, var avgaserna avgörande i valet av bostad när dottern Alicia, nu 3 år, föddes.

– Jag skulle aldrig bo på till exempel Hornsgatan. Nu bor vi på Erik Dahlbergsgatan och hela nedre Gärdet känns som en oas. Och jag skulle aldrig sätta min dotter i en förskola i närheten av en stor väg, säger hon.

Fakta

Utsatta platser

Några gator med partikelhalter som överskrider miljö­kvalitetsnormen:

Söder Mälarstrand, Slussen, Hornsgatan, Götgatan.

Valhallavägen, Roslagsgatan.

Regeringsgatan, Norrlandsgatan, Sveavägen.

Drottningholmsvägen, Fleminggatan-S:t Eriksgatan.

Källa: Miljöförvaltningen