Luftfartsverket överklagar byggplaner

Golfbollen.
Golfbollen.
Luftfartsverket överklagar Sundbybergs beslut att bygga högt i Rissne.

Trots Luftfartsverkets, LRF, invändningar mot att uppföra hus högre än 50 meter på platsen, antog kommunfullmäktige för två veckor sedan en detaljplan innehållande ett par 59 meter höga hus mittemot gamla kommunhuset i Rissne.

Nu har LRF överklagat Sundbybergs beslut till länsstyrelsen och yrkar på att staden sänker högsta byggnadshöjd till 50 meter.

Mitt i Sundbyberg har tidigare berättat om att ”golfbollen” Bällsta radartorn, vilket sänder signaler om flygtrafiken, som begränsar höjden för ny bebyggelse i Sundbyberg. Hittills har LRF velat stoppa två byggen, dels det i Rissne och dels ett i Hallonbergen.