Luftkvaliteten når inte målen

Miljözoner för dieselbilar och fler dubbdäcksförbud. Det kan bli medlet för att förbättra luftkvaliteten i staden.

Luften blir allt renare i Stockholm och har blivit så de senaste 50 åren. Det visar stadens årliga rapport om luftkvalitet som ska tas upp på nästa möte i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Men när det gäller halterna av kvävedioxid, som till stor del kommer från utsläpp från bilar och andra fordon, ser det värre ut.

Här nås inte stadens mål under ett stort antal dygn under 2015, enligt rapporten. Det oroar miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

– Kvävedioxid är problematiskt. Främst handlar det om att dieselbilarna ökar i antal. Här är det egentligen trafikminskningar man måste jobba med, säger hon.

Ett förslag för att minska trafiken är så kallade miljözoner för personbilar. Här väntar kommunpolitikerna på en regeringsutredning i frågan eftersom sådana zoner skulle kräva en lagändring.

Sedan tidigare finns möjligheten för kommuner att förbjuda viss typ av tung trafik, något som Stockholm har utnyttjat när det gäller vissa diesellastbilar som inte får köra in i innerstan.

En ny lag skulle göra det möjligt att också stoppa personbilar som inte bedöms vara miljövänliga att köra in i innerstan.

– I så fall får man fundera på om det är gamla bilar eller bara dieselbilar man vill få bort. Dieselbilar har varit ett stort problem, säger Katarina Luhr.

Ett annat utsläpp som beror på trafiken är mikroskopiska partiklar som rivs upp ur asfalten, ofta på grund av dubbdäcksanvändning.

Här har halterna minskat rejält, både på grund av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan och att staden spolar gatorna på vissa platser med ett ämne som binder dammet för att minska förekomsten av partiklarna.

Vid årsskiftet infördes nya dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Men eftersom den här rapporten täcker 2015 är inte det eventuella resultatet från de förändringarna med.

Men enligt Katarina Luhr finns det siffror på att också de nya förbuden har minskat partikelhalterna.

– Det finns en positiv trend efter årsskiftet, säger hon.

Och politikerna pratar nu om ett eventuellt utökat dubbdäcksförbud till ännu fler gator.

– Vad gäller dubbdäcken så har vi en förbättring sedan vi började dammbinda på gatorna. Men det är en åtgärd som kostar mycket pengar. Man kan tänka sig att man skulle behöva göra mer och också införa förbud på flera gator, säger Katarina Luhr.

Fakta

Ur rapporten

Vid stadens mätstationer på Hornsgatan, Sveavägen och Norrlandsgatan överskreds gränsen för kvävedioxid under 12 – 45 dygn år 2015 i jämförelse med tillåtna 7 dygn.

Även vid Trafikverkets mätstation intill E4/E20 på Lilla Essingen överskreds gränsen 15 dygn”

År 2010 utgjorde dieselbilar ca 21 % av alla personbilar i Stockholm Stad, vilket kan jämföras med en dieselandel på ca 42 % år 2015. Dieselbilar har relativt höga utsläpp av både kväveoxider och kvävedioxid jämfört med t.ex. bensindrivna bilar.

Från och med den 1 januari 2016 har Stockholm en höjd och utökad trängselskatt, vilket kan komma att ha en positiv effekt på halten av luftföroreningar utifall trafiken minskar.

Källa: Miljöförvaltningen.