Luftledningar försvinner

Sjöberg Vattenfall har fått okej från kommunstyrelsen att anlägga 130 kilovolt markledningar mellan Norrviken och Sjöberg, som en del av Stockholms Ström.

När de är i drift kan de befintliga luftledningarna på 70 kilovolt på sträckan tas ner. I stort så är den nya kabelsträckningen samma som för luftledningarna som är på plats i dag. Det innebär att luftledningarna genom Sjöberg försvinner.