ANNONS

Luftledningen ännu kvar

Gunnar Cederberg längtar efter en utsikt utan ledningstorn och elledningar från sin altan i Sticklinge.
Gunnar Cederberg längtar efter en utsikt utan ledningstorn och elledningar från sin altan i Sticklinge.
För några veckor sedan togs den nya nedgrävda elledningen mellan Värtan och Koltorp i bruk.

Men trots det finns det ännu ström kvar i vissa luftkablar. De ska tas bort någon gång under vintern, enligt Vattenfall.
ANNONS

Gunnar Cederberg bor precis snett under kraftledningen i Sticklinge och har nästan börjat vänja sig vid att ha en massa elkablar och ledningstorn som utsikt från altanen.

Men bara nästan. Han längtar efter att det ska tas bort och har väntat på det i över tio år.

Att de fula ledningarna försvinner kommer att höja värdet på hans och grannarnas hus och även underlätta för vissa av dem att söka bygglov för utbyggnader och annat. Ledningen har också varit förknippad med en viss oro för hur strålningen påverkar.

– Jag börjar bli härdad när det gäller att vänta, det här har varit en så lång historia. Men nu närmar det sig i alla fall, försöker jag tänka, säger Gunnar Cederberg.

Gary Watson är ordförande i Sticklinge udde villaförening. Han ser också fram emot att ledningen ska försvinna.

– Jag tror att det är många som ser fram emot det, den är inte så trevlig att titta på, säger han.

Redan i juli 2010 fick Svenska Kraftnät tillstånd att gräva ner en sju kilometer lång kabel från Värtan till transformatorn i Koltorp. Tanken med den nya ledningen är att den ska ge säkrare elleveranser. I april 2011 började man gräva ner den nya ledningen och i december förra året togs den i drift.

Frågan är nu när luftledningen som den ersätter ska tas bort. Den hänger fortfarande kvar och är dessutom ännu strömförande.

– Arbetet fortgår och vi kommer att ta ner den. Vi har börjat med att ta upp sjökablarna som går mellan Lidingö och Danderyd, säger Tom Sandberg som är projektledare på Vattenfall.

ANNONS

Enligt honom har arbetet fördröjts en del.

– Tidsplanen från Svenska Kraftnät var att få till detta så fort som möjligt. Men att dra fram en ny markledning genom stan är mer komplicerat än vad man kunnat tänka sig. Det handlar ju inte bara om en kabel i backen utan också att man hittar allt från gamla vattenledningar till avlopp där. Det har varit en utmaning, säger han.

När tror du att ni kan ta ner ledningen?

– Vi har redan börjat borta i Danderyd och börjar här så fort vi kan. Målet är att ta ner den under vinterperioden eftersom vi ska göra det under en tid då det blir minsta möjliga markskador, säger Tom Sandberg.

Tjälen i marken håller bättre för de stora maskiner som måste till för arbetet.

Bengt Rehn, Lidingö stads mark- och exploateringschef, väntar nu också på att nedtagningen ska börja.

– Vi ser fram emot att luftledningen tas bort.

Lidingö stad skulle även vilja att resten av luftledningen, från Koltorp till Kyrkviken, försvinner. Detta är något som kommunen just nu driver.

Man är dock inte överens med Svenska Kraftnät om vem som ska stå för kostnaderna för den nedgrävningen.

– Vi strider för att även den ledningen ska markförläggas, säger Bengt Rehn.

Jag börjar bli härdad när det gäller att vänta.Gunnar Cederberg Sticklingbo

Fakta

Nya ledningen ligger i marken

Den nya markledningen mellan Värtan och Koltorp på Lidingö togs i drift den 18 december 2012.

Kablarna ska förstärka elförsörjningen till Lidingö och ingår i projektet Stockholm Ström.

Förbindelsen som ligger i marken är cirka 6,2 kilometer lång och går inuti Lidingöbron för att sedan fortsätta utmed Norra Kungs­vägen till Kyrkvägen och Koltorp.

Luftledningen mellan Koltorp och Kyrkviken är dock ännu kvar, eftersom Svenska Kraftnät vill ha finansiellt stöd från Lidingö stad för att en nedgrävning ska bli av.