ANNONS

Lundbergs överklagan mot Nobel Center ”väntad” enligt S

Finansmannen och miljardären Fredrik Lundberg kommer att överklaga Nobelcentret på Blasieholmen.

Men det är inget som oroar Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden.

– Det var väntat och man har tagit hänsyn till det i tidsplaneringen, säger han.
ANNONS

Tidigare i veckan kunde Mitt i avslöja att Fastighets AB LE Lundberg kommer att överklaga bygget av Nobel Center på Blasieholmen.

Det kommer att dröja ytterligare någon vecka tills överklagan skickas in, men handlingarna är under framtagande bekräftar Roger Ekström, som är vice vd och informationschef i Fastighets AB LE Lundberg i ett mejl.

Men en överklagan från Fredrik Lundberg oroar inte Jan Valeskog (S).

– Det var väntat och uttalat väldigt tidigt att de skulle överklaga. Och jag tycker alla har sin fulla rätt att pröva det rättsligt och juridiskt.

Jan Valeskog tror inte en överklagan kommer att stoppa eller försena bygget.

– De flesta projekt blir överklagade och man har tagit hänsyn till det i tidsplaneringen. Sen får man se den 24 maj när tiden för att överklaga går ut vad som händer.

Att det är just Fredrik Lundberg som överklagar tycker Jan Valeskog är lite speciellt.

– Han äger ett av landets största byggföretag, som själva ofta hamnar i den här typen av situationer med grannar som överklagar.

Hittills har två överklaganden inkommit till länsstyrelsen, ett från Byggnadsföreningen och ett från en privatperson som hänvisar till att han är svensk medborgare och därför berörs av riksintresset.

ANNONS

Björn Tarras-Wahlberg är talesman för nätverket Rädda Blasieholmen och samordnare i Byggnadsföreningen. Han ser positivt på Fredrik Lundberg ska överklaga.

– Jag tycker det är utmärkt och jätteviktigt att han gör det. Vi måste stoppa förstörelsen av världens vackraste huvudstad.

Han tror och hoppas att många fler överklaganden inkommer.

– Jag uppmuntrar alla att göra det. Och jag hoppas även att myndigheter som varit kritiska till bygget, till exempel Fastighetsverket och Sjöfartsverket, överklagar.