Lungtest för alla ska spåra kolpatienter

På lördag kan man testa sin lungkapacitet i Skärholmens centrum. Testet är gratis och anordnas av Hjärt- och lungsjukas riksförbund och Skärholmens vårdcentral. Syftet är att upptäcka personer som kan lida av den dödliga lungsjukdomen kol.

– Det här gjordes i Rinkeby i höstas och föll väl ut. Eftersom Skärholmen också är ett område där många röker vill vi göra samma sak här, säger Lena Skytt, astma- och kolsjuksköterska på Skärholmens vårdcentral.

Som Lokaltidningen Mitt i skrev i höstas är Skärholmen det område i Stockholm som har näst flest rökare. Här röker nära 25 procent av männen och 15 procent av kvinnorna. Just rökning anses ligga bakom 90 procent av alla fall av kol.

Uppskattningsvis har drygt en halv miljon svenskar kol. I många fall kommer sjukdomen smygande utan att den märks.

– Det blir tyngre att andas och man får kanske hosta. Det blir svårare att gå i trappor och då tänker man att man bara har dålig kondition. När sjukdomen väl upptäcks har det oftast gått väldigt långt, säger Christina Fjellström, projektledare på Hjärt- och lungsjukas riksförbund.

Även om sjukdomen är obotlig går det att skjuta upp de svåraste symtomen om den upptäcks i tid. Men det är fortfarande svårt att nå ut till personer i riskgruppen. Därav testkampanjen på lördag. Själva testet kallas spirometri och går ut på att blåsa så hårt och länge som möjligt i ett munstycke.

– Om testet gör att vi misstänker kol kommer vi att uppmana personen att söka sig till vårdcentralen för att genomgå en undersökning, säger Lena Skytt.

Testpatrullen kommer att finnas inne i Skärholmens centrum mellan klockan 11 och 16 på lördag.

Det blir svårare att gå i trappor.Christina Fjellström, Hjärt- och lungsjukas riksförbund