Rehab-klinik lurade landstinget på miljonbelopp

Mottagning tvingas betala tillbaka ersättning de fått av Region Stockholm.
Mottagning tvingas betala tillbaka ersättning de fått av Region Stockholm.
Tusentals vårdkontakter registrerades utan journalföring – eller så visade journalanteckningar att vården inte var medicinskt motiverad.

En mottagning som för Region Stockholms räkning bedriver rehabilitering inom primärvård har i Stockholms tingsrätt dömts att betala tillbaka ersättning om över 1,3 miljoner kronor.

Dessutom ska företaget betala rättegångskostnaderna om 460 000 kronor.

De vårdföretag som har avtal med regionen (landstinget) ska rapportera in vårdkontakterna i ett särskilt system. De får sedan ersättning utifrån olika taxor.

Regionen kan sedan i efterhand kontrollera att allt gått rätt till, genom att granska patientjournalerna.

Utan journal – inga pengar

En journalanteckning ska finnas för varje vårdhändelse. Annars kan regionen kräva tillbaka de utbetalade pengarna.

När det gäller det aktuella rehabföretaget i norra Stockholm kom uppgifter in om slarv med journalföringen.

Regionen lät göra en granskning, som visade att journaler saknades eller var bristfälliga för 3 421 vårdhändelser under perioden juni 2013-september 2015, och att ersättning om 1 669 456 kronor felaktigt betalats ut.

Risker för patienterna

Regionen uppger i tingsrättens dom att ”bristerna medfört risker för patienterna” och att behandlingar i en del fall inte varit medicinsk motiverade och till och med skadliga.

Om de behandlingar som inte var medicinskt motiverade skulle räknas in i återkravet skulle det uppgå till fem miljoner kronor, enligt Region Stockholm.

Regionen anmälde även vårdgivaren till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som utdelade kritik.

Hävdar att de utfört vård

Företaget hävdar å sin sida att alla vårdhändelser är registrerade och vården utförd, vilket berättigar till ersättning.

De hänvisar bristerna i journalföringen till en tidigare chef, och uppger att det numera finns en ny ledning och att bristerna har avhjälpts.

Men de får inte tingsrätten med sig. Företaget får nu betala tillbaka 196 170 kronor direkt, och resterande 1 159 715 kronor hålls inne i de ersättningar som företaget debiterar tills dess hela summan är betald.