Norra Strandskolan får inte utöka

ROTEBRO I slutet av augusti slog Norra Strandskolan i Rotebro upp portarna för elever i årskurs F-4. Skolan har ansökt om att få starta utbildning för barn i även i klass 5–9, men får nej av Skolinspektionen.

Norra Strandskolan drivs av företaget Rotsunda utbildning AB och inspektionen konstaterar i sitt avslag att de planerade undervisningstimmarna i hem- och konsumentkunskap är för få för att eleverna i årskurs 6 ska nå målen.

Skolinspektionen är också kritisk till att skolan uppgett för låg lokalkostnad i ansökan: 200 000 kronor i stället för faktiska 1,7 miljoner för första läsåret.