lurades spela in porr

SÖDERORT Sju män från söderort har på kort tid anmält att de via Facebook lurats att spela in privata sexfilmer och sedan pressats på pengar. De som ligger bakom har hotat att sprida filmerna tilloffrens bekanta om de inte betalar.

Polisen uppmanar utsatta att inte betala några pengar.