LVU-ärende saknades i digital akt

Sollentuna En anställd på socialkontoret i Sollentuna har gjort en anmälan om ett missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var i samband med handläggningen av ett ärende under LVU, lagen om vård av unga, som den anställde upptäckte att sammanlagt sju oros­anmälningar av allvarlig art från polisen och socialjouren hade hanterats fel och saknades i ungdomens digitala akt. Istället hade orosanmälningarna beskrivits som rapporter.