Lyckat möte om spårväg syd

I fredags träffade sex kommunrepresentanter regeringens Sverigeförhandlare i ett möte om satsningarna på Spårväg syd, tågstopp och tunnelbana till Kungens kurva.

Från Huddinge kommun medverkade kommunalråd Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Li Björk (M), Malin Danielsson (FP), Emil Högberg (S), kommundirektör Vesna Jovic och Huddinges samhällsbyggnadsdirektör Helené Hill.

– Det kändes som att de var väldigt positiva och tyckte att vi hade attraktiva erbjudanden, säger Daniel Dronjak, kommunalråd.

Under våren 2016 börjar förhandlingarna kring de utvalda infrastruktursatsningarna, 2017 ska de avslutas. Enligt en tidigare genomgång av intresseanmälningar som DN gjort står sig kommunens förslag bra jämfört med andra kommuner.

– Vi fick positiv respons och det verkar som vi har goda chanser att komma vidare i processen, säger Daniel Dronjak.