Lyft för toppen får vänta

I vintras föreslog de borgerliga i stadsdelsnämnden om att förbättra tillgängligheten till Vårbergstoppen med hårdgjorda vägar, räcken och nya stigar i parkmiljön.

Förvaltningen är positiv till förslaget men vill invänta med att åtgärda miljön i väntan på att planarbetet över byggnationer på Vårbergsvägen blir klart. De nya byggnaderna kommer att påverka ormrådets utformning och då vill man vänta tillgänglighetsåtgärderna så att de kan göras i samklang med byggplanerna. Beslut tas 24 september.