Avci (L) vill lyfta hedersvåldet i rådet

Gulan Avci (L) vill lyfta hedersvåldet i rådet.
Gulan Avci (L) vill lyfta hedersvåldet i rådet.
Gulan Avci (L) har valts till ny vice ordförande i rådet för mänskliga rättigheter. Liberalerna i Stockholms stad har varit motståndare till rådet från start, men vill i den nya rollen belysa frågor om hedersvåld.
– Mycket av arbetet i rådet har inte kommit någonstans, säger Gulan Avci.

2015 sjösattes rådet för mänskliga rättigheter i Stockholms stad, efter att Feministiskt initiativ länge drivit frågan. Rådet, där Fi har ordförandeskapet, har som uppgift att belysa frågor om bland annat jämställdhet, anti-rasism och normkritik.

”Hade vi fått bestämma hade rådet inte funnits överhuvudtaget”

I december lämnade Cecilia Brink (M) rådet i protest eftersom hon menade att rådet bara diskuterade och inte fick någonting gjort. Även Liberalerna har varit kritiska mot rådet men nu tar alltså Gulan Avic (L) över viceordförandeposten.

– Hade vi fått bestämma hade rådet inte funnits överhuvudtaget. Eftersom rådet bara är rådgivande har mycket av arbetet fallit väldigt platt. Men nu finns det och jag tar mitt ansvar och kommer verka som en konstruktiv kraft.

”Hedersoffren lyste med sin frånvaro”

Gulan Avic har suttit som ledamot i rådet tidigare och hon är kritisk mot hur Feministiskt initiativ definierat de mänskliga rättigheterna.

– När vi väl kom igång och rådets arbetsbeskrivning presenterades lyste hedersoffren med sin frånvaro. Det är en kränkning mot dem som lever i skuggan av majoritetssamhället.

Menar du att rådet inte arbetar för de som utsätts för hedersvåld?

– Feministiskt initiativ tar tydligt ställning mot våld i nära relationer, det är bra och viktigt. Men det finns en tendens att blanda samman den typen av våld och det våldet som styrs av andra mekanismer. Det finns en ängslighet hos hela vänstern att inte vilja peka ut avvikande traditioner och strukturer som ligger bakom hedersvåld. Finns inte kunskapen kan vi inte erbjuda rätt hjälp.

Du är också kritisk till att rådet är mycket prat och lite verkstad, är det inte bra med ett forum där de här frågorna kan diskuteras?

– Nu när rådet finns tycker jag att det ska ha en beslutande funktion. Tidigare präglades alla stadsdelar och bolag av frågor om mänskliga rättigheter. Nu när ett organ så tydligt har den rollen, så tenderar andra att släppa på det.

Rådet ska verka för att öka kännedomen om mänskliga rättigheter och präglas av en sakkunnighet, vilken kunskap tar du med dig i rådet?

– Jag brinner för jämställdhetsfrågor och inte minst hedersrelaterade frågor. Vi pratar väldigt mycket om barnrättsperspektivet och det är framförallt barn och unga som drabbas hedersförtryck. Jag kommer från Bredäng och har fortfarande starka rötter dit. Jag växte upp i ett område där flera av mina vänner levde under ett hedersförtryck och jag såg hur det påverkade dem, inte minst i skolan.