Väsby lyfts fram i nationell skolrapport

Henrik Malmström, biträdande utbildningschef i Väsby kommun.
Henrik Malmström, biträdande utbildningschef i Väsby kommun.
Väsbyelevernas skolresultat har kontinuerligt förbättrats under flera år. Nu lyfts kommunens skolprojekt "Ett lärande Väsby" fram som positivt exempel i Sveriges kommuner och landstings årliga skolrapport.

Upplands Väsby kommuns skolprojekt ”Ett lärande Väsby” lyfts fram som positivt exempel i SKL:s årliga rapport Öppna jämförelser. Väsby nämns som en av tre kommuner som haft en kontinuerlig positiv utveckling när det gäller gymnasiebehörighet och andel elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen.

– Det är jättekul att vi kan visa den här utvecklingen och att vi uppmärksammas för det, säger Henrik Malmström, biträdande utbildningschef i kommunen.

Tydligt trendbrott

Kommunen sjösatte ”Ett lärande Väsby” 2013. Sedan dess har trendbrottet varit tydligt: Andelen elever som når gymnasiebehörighet har växt, resultaten bland elever med utländsk bakgrund har blivit bättre och det genomsnittliga meritvärdet har ökat.

– En stor skillnad mot tidigare är att vi i dag har en organisation som förhoppningsvis gör att lärare och rektorer kan koncentrera sig mer på sina faktiska uppgifter och inte så mycket runtomkring, säger Henrik Malmström.

”Skickar en signal till andra kommuner”

SKL:s rapport visar även att Väsbys elever överpresterar sett till socioekonomiska faktorer.

– Man har tittat på elevernas förutsättningar och bakgrund och på så sätt kommit fram till hur de borde prestera, men rapporten visar att resultaten har varit bättre än förväntat.

Nu hoppas Henrik Malmström att Sveriges kommuner ska inspireras av Väsbys arbete.

– Det här skickar en signal till andra kommuner i Sverige att: ”Titta, här är en kommun som valt att göra en förändring som visar goda resultat.”