Lyse önskas vid vattentorn

TENSTA ”Förgyll stadsdelen”, skriver en person i ett medborgarförslag till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i en förhoppning att man vattentornet i Tensta ska belysas.

I förslaget beskrivs, att platsen vid vattentornet nu upplevs som otrygg och att belysning skulle avhjälpa den otryggheten.

Förslagsställaren skriver också att i samband med nya E18 borde vattentornet också skyltas med ”Tensta”.