Lyser upp parkstråk efter klagomål

Flera Skogåsbor har upplevt ett parkstråk som otryggt. Nu har kommunen lyst upp vägen.

Det är parkstråket genom Rickardsviksparken mellan Skogås pendelstation och bostadsområdet i västra Skogås som flera Skogås- och Trångsundsbor har pekat ut som ett av områdets mest otrygga.

Därför har nu kommunen fixat till området. Vegetationen har gallrats ur och nya belysningsstolpar är utplacerade. Kommunen har även placerat spotlights mot träd, stigar och bergspartier för att göra stråket ljusare och tryggare.