Lyxjakt körde fel på Värmdövatten

Skärgården En lyxbåt skriven på Caymanöarna ska ha tagit en förbjuden väg mot Stockholm i maj i år – trots varningar från Transportstyrelsens sjötrafikinformationstjänst (VTS).

Lyxjakten passerade genom Lindalssundet, norr om Skärmaräng, i riktning mot Stockholm. Men båtar i jaktens storlek får bara passera sundet i västlig riktning. Ett möte mellan två så pass stora båtar inne i sunden är nämligen omöjligt, enligt Transportstyrelsen.

Båtens amerikanska befälhavare misstänks nu för brott och Transportstyrelsen vill att en åklagare väcker åtal mot mannen.