ANNONS

M: Bygg nytt p-garage vid Nobel Center

Tullhuset försvinner när Nobelcentret byggs. Men det gör också parkeringen.
Tullhuset försvinner när Nobelcentret byggs. Men det gör också parkeringen.
När Nobelcentret byggs ryker drygt 200 parkeringsplatser på Blasieholmen. Moderaterna vill därför att ett underjordiskt parkeringshus byggs i närheten. Tänkbara platser är enligt dem Skeppsholmen eller tunnlar under vattnet.
ANNONS

Moderaternas Joakim Larsson och Cecilia Brinck vill ha ett nytt p-garage för att kompensera för de parkeringsplatser som försvinner när Nobelcentret byggs. Enligt dem försvinner då 230 parkeringsplatser samtidigt som Nobelcentret kommer att dra fler besökare och därmed även bilar till platsen.

Det nya garaget vill de ha inom 500 meter från Nobel centret, vilket de menar kan vara på Blasieholmen, vid Armémuseum, på Skeppsholmen, under Raoul Wallenbergs torg eller en försänkning i anslutning till kajerna.

Hur realistiskt är det sistnämnda?

– Det är en modell som finns i Oslo där man har parkeringar som i en sänktunnel under vattnet, säger Joakim Larsson. Man får utreda om det är möjligt och ekonomiskt försvarbart. Och man bör också titta på om det är möjligt på Skeppsholmen där det finns bergrum.

Ska bilarna komma åkande på träbron, menar du?

– Det är förstås det negativa med Skeppsholmen. En motion är ett sätt att få igång en utredning. Sedan får våra tjänstemän se om det finns en rimlig lösning. Men generellt behöver man utreda om man kan få ner bilarna under jord. Vi har ju haft en tradition att låta bilarna stå på gator och kajer.

Motionen skrevs i höstas och nu har de kommunala kvarnarna kommit så långt att stadsdelen ska yttra sig.

Att det är viktigt att alla ska kunna ta sig dit, tycker stadsdelsförvaltningen också. Särskilt viktigt är det att funktionshindrade kan komma fram till Nobelcentret med bil. Men annars vill de hellre ha så få bilar som möjligt på Blasieholmen och tycker att gång- och cykelstråk, bra cykelparkeringar och kollektivtrafik ska prioriteras.

I nästa vecka, den 19 maj, tar stadsdelsnämnden formellt beslut i frågan.

ANNONS