M: ”Det behövs ett åtgärdsprogram mot inbrotten”

Så här ser det ut när tjuven varit framme. En enkel åtgärd att montera en metallist längs dörrkarmen så att den inte är lika lätt att bryta upp med kofot.
Så här ser det ut när tjuven varit framme. En enkel åtgärd att montera en metallist längs dörrkarmen så att den inte är lika lätt att bryta upp med kofot.
Staden behöver en åtgärdsplan mot bostadsinbrotten. Det tycker i alla fall Moderaterna. Men Karin Wanngård håller inte med.

Det var i februari som Moderaterna lämnade in en motion om att staden behöver en åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten.

Motionen skrevs mot bakgrund av den ökning av framför allt inbrott i lägenheter som skedde förra året.

Därför vill de att staden utreder vad som kan göras och nämner stadsmiljö, grannsamverkan och lagstiftning om inbrottslarm som exempel på sådant som kan göra bostadsområden tryggare.

Förslaget har gått ut på remiss till Södermalms, Skarpnäcks och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder som alla tycker att det är bra.

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB tycker däremot inte att det behövs något särskilt program eftersom ett trygghets- och säkerhetsprogram är på gång som tar upp ungefär samma frågor.

Och finansborgarrådet Karin Wanngård, S, hänvisar i sitt svar till ett pilotprojekt som just går igenom vad som redan görs i staden och letar efter framgångsrika exempel.

Inte oväntat tycker Cecilia Brinck, M, och Lotta Edholm, L, inte att det räcker och uppmanar den rödgrönrosa majoriteten att ”ta frågan på allvar”.

Fortsättning på diskussionen följer i morgon, när frågan tas upp i kommunstyrelsen.