ANNONS

M: Förbjud tiggeri i Värmdö

"Organiserande av tiggeri ska kriminaliseras och kommuner och markägare ska ges fler verktyg för att säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer".

Det anser Värmdös styrande M-politiker.
ANNONS

I mitten av augusti uttalade sig civilminister Ardalan Shekarabis (S) om att överväga att förbjuda tiggeri, något som orsakade debatt, inte minst bland partikollegorna landet runt.

I Värmdö sa tunga namn inom Socialdemokraterna nej till ett eventuellt tiggeriförbud, något som Mitt i tidigare har skrivit om.

Nu går Värmdös ledande moderatpolitiker ut och säger att de välkomnar en öppning för att få en möjlighet att hantera frågan om tiggeri. Och det skyndsamt.

På NVP:s debattsida skriver Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande och Marie Bladholm, utbildningsnämndens ordförande att tiggeriet inte är en väg ur fattigdom utan att människor snarare kan bli föremål för människohandel, utnyttjas i kriminella syften och prostitution.

Utdrag ur debattartikeln:

”Moderaterna har länge föreslagit en rad insatser för att komma till rätta med samhällsproblemet, för att kommunerna ska kunna förbjuda tiggeri för att öka förutsättningarna att upprätthålla den allmänna ordningen. Organiserande av tiggeri ska kriminaliseras så att utsatta människor inte utnyttjas. Kommuner och markägare ges fler verktyg för att säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer eller permanentas och att regelverket om särskild handräckning och avhysning ses över” skriver Pettersson och Bladholm.