M-ledamot: Plats för strand åt alla

Debatten om bygget på Näsängen hettar till. Enligt Viking Skeeborg (M) har Österåker stränder så det räcker till hela landets befolkning – men han får mothugg av partikamrat.

– Det är så dumt, så dumt, säger Kristina Lemon (M)ersättare i kommunfullmäktige.

– Det är inte alls det vi vill ha. Vi vill att kuststräckan ska bli tillgänglig för alla.

Kristina Lemon är motståndare till exploateringen av Näsängen vid Täljöviken och har reagerat på en insändare som Viking Skeeborg (M) skrivit i lokaltidningen Åkersberga Kanalen.

I den skriver Skeeborg, ledamot i byggnadsnämnden, om ”överdrivna farhågor för konsekvenser av den planerade bostadsproduktionen”. Och lite längre ned: ”Även om vi lockade till oss resten av Sveriges befolkning och erbjöd alla dem varsin strandtomt att bo på, blev det ändå inte trångt längs våra stränder”.

Vad menar du?

– Om vi tar alla svenska hushåll och delar på den yta som Österåker består av, och rätar ut alla kustlinjer, inklusive holmar och öar – då får vi en kuststräcka längre än till Tyskland. Det skulle räcka till att ge alla 4,1 miljoner hushåll varsin strandtomt, säger han.

Lokaltidningen Mitt i:s beräkning ser dock annorlunda ut: Vill man att strandtomterna ska sträcka sig några meter inåt land får man inte lika mycket strandtomt. Totalt snarare kanske 20-25 mil stränder att dela på Sveriges 9,4 miljoner invånare.

Det skulle ge varje invånare drygt 2,5 centimeter strandtomt.

– Exemplet ska bara visa hur stor kommunen är, för motståndarna har torgfört att vi inte har någon plats, säger Viking Skeeborg.

Fakta

Omtvistat bygge upprör

På Näsängen vid Täljöviken ska 286 bostäder byggas.

Byggplanerna har fått kritik av bland andra Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen och Österåkers hembygds- och fornminnesförening.

Bygget anses av kritikerna hota stora naturvärden och kulturmiljön.

Sedan en tid pågår en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning om bygget.