M: ”Mörkläggning av flyktingboende på Blasieholmen”

I går ska socialnämnden ha fattat beslut om att det ska bli flyktingboende för ensamkommande i tullhuset på Blasieholmen. Det går nu Stadshusmoderaterna ut och kritiserar.

Moderaterna har skickat ut ett pressmeddelande där de hävdar att den rödgrönrosa majoriteten inte ville informera om var boendet skulle förläggas förrän under sittande möte.

I handlingarna som hör till ärendet framgick inte att det handlade om tullhuset. Däremot att lokalen ska hyras under två år och sedan rivas, att den ligger på Norrmalm och att det finns goda kommunikationer i närheten. Efter mindre anpassningar kan lokalen bli bostad för ensamkommande asylsökande barn.

Men M protesterar mot att det inte framgick vilket hus det handlade om i ärendet, som går att ta del på stadens hemsida i god tid innan mötet.

– Det går inte att som de rödgrönrosa medvetet välja att hålla placeringar hemliga för oppositionen. Det är inte acceptabelt, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) säger till Mitt i att hon är oerhört kritiskt till att Moderaterna gått ut med informationen.

– Det handlar om barn som flytt från krig och som det kan finnas en hotbild mot. De ska inte behöva mötas av attentat. Därför är säkerheten det mest centrala och det är skälet till att vi inte skrivit ut adresser specifikt.

– Det är inte första gången vi gör så och alla i nämnden är medvetna om det. Det hade räckt med ett samtal till mig så hade jag svarat på vilken plats det rörde om.

Flyktingboenden blir ofta utsatta för bränder. Genom att gå ut med pressmeddelanden görs den känd för alla, även för den som eventuellt har för avsikt att skada boendet. Enligt chefen för socialförvaltningen Gillis Hammar var det just av säkerhetsskäl som man inte uppgav adressen i handlingarna.

Hur tänkte ni när ni gick ut med det här?

– Det är en väldigt omstridd plats som ligger långt bort. Man har inte gjort någon säkerhetsbedömning. Och platsen skulle blivit känd ändå eftersom ärendet inte är sekretessbelagt, säger Susan Vo Bergqvist, pressekreterare hos moderaterna i Stadshuset.

Enligt Åsa Lindhagen har tullhuset valts ut eftersom det ska stå tomt i två år och eftersom tjänstemän på socialförvaltningen gjort bedömningen att det passar bra som flyktingboende.

Är tullhuset otänkbart nu som boende av säkerhetsskäl?

Det är klart att man alltid får väga in säkerhetsaspekten, men det får förvaltningen bedöma och inte jag som politiker, säger Åsa Lindhagen.