M-politiker ville hålla mötesbeslut hemligt

S-politikern Jerri Bergström menar att en M-politiker ville lägga munkavle på honom i fritidsnämnden.

– Man vill köra racet i lugn och ro och slippa debatt och opinion.

Jerri Bergström berättade muntligt för ett antal föreningar i Vallentuna att det finns planer på att höja avgifter för att nyttja kommunens idrottsanläggningar.

Men det gillade inte övriga ledamöter i arbetsutskottet, enligt Bergström. M-politikern Roger Gadde, har undertecknat följande i ett tillägg till fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 12 november, som blev offentligt i förra veckan.

”lnnehåll i kallelse och ojusterat protokoll, med bl.a. AU:s förslag till beslut till nämnd, får inte spridas till media, allmänhet, eller som i detta fall, till föreningar. Jag ser mycket allvarligt på det inträffade!”

– I min värld är det här helt uppåt väggarna, säger Jerri Bergström, gruppledare för Socialdemokraterna i fritidsnämnden.

Han menar att inskränkningen att prata om vad som händer på arbetsutskottets möten strider mot den grundlagsskyddade meddelarfriheten och hämmar demokratin. Trots att informationen skedde innan protokollet hade blivit justerat och därmed blivit allmän handling.

– Föreningarna blir bortkopplade från dialogen, säger han.

Utan information skulle föreningarna, enligt Bergström, bara ha tio dagar att reagera på ett förslag som skulle få stora konsekvenser.

– Men det är helt klart så att man vill köra racet i lugn och ro och slippa debatt och opinion, säger han.

Men enligt Roger Gadde hade skrivningen i protokollet ingenting med Jerri Bergström att göra. Det hela var ett informationsärende som handlade om hur arbetsutskottets ledamöter ska agera generellt.

– Jag pratar inte med pressen om vad vi diskuterar på våra möten. Det är min personliga åsikt men jag kan inte hindra att någon annan gör det.

Tjänstemännen på förvaltningen ville först ta bort Gaddes skrivning, eftersom den kunde uppfattas som att meddelarfriheten inskränktes. Men Jerri Bergström, som kontrollerade att protokollet stämde överens med vad som hänt på mötet, det vill säga, justerade, vägrade skriva på om det togs bort.

– Jag är en krånglig rackare, säger han.

Fakta

Handlar om höjda hyror

Lokaltidningen Mitt i Vallentunasteget har tidigare rapporterat om planer på att chockhöja hyrorna för idrottsanläggningar med mellan 15 och 30 procent.

Nu finns ett nytt förslag till beslut som behandlas i fritidsnämnden den 12 december.